Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Hypnotisør dømt for seksuelle overgreb mod kvinder under hypnose 
02-03-2018 

Domsresumé
 

43-årig hypnotisør fra Rødovre er ved retten i Glostrup straffet med fængsel i 3 år og 6 måneder for 2 voldtægter og 8 andre overgreb over for 10 forskellige kvinder.

Sagsnummer: SS 15-7413/2017

Sagen kort fortalt
En 43-årig hypnotisør var tiltalt for 2 voldtægter og 8 andre overgreb begået under hypnose over for 10 forskellige kvinder. Kvinderne var på gerningstidspunkterne i alderen fra 16 til 48 år. Hypnotisøren, der havde en klinik i Rødovre Centrum, behandlede med hypnose sårbare kvinder, der blandt andet led af angst, spiseforstyrrelser, OCD og lavt selvværd.

Det første forhold blev anmeldt til politiet i 2016 og efter omtale i pressen fremkom de yderligere anmeldelser. Forholdene, som skulle være begået i perioden fra 2010 til 2016, skete, mens kvinderne var lagt i hypnose.

Hypnotisøren var tiltalt efter straffelovens § 216, stk. 1, nr. 2, § 220, jf. § 225, og § 232.

Hypnotisøren erkendte, at han havde haft et seksuelt forhold til nogle af kvinderne, men mente, at dette skete efter gensidig aftale.

Dommens resultat
Retten fandt hypnotisøren skyldig i tiltalen og fastsatte straffen til fængsel i 3 år og 6 måneder.

Retten lagde efter kvindernes forklaringer til grund, at kvinderne ikke havde samtykket i hypnotisørens overgreb, som i to tilfælde bestod i egentlige voldtægter, og i flere tilfælde i at få en kvinde til at udføre oralsex på hypnotisøren, samt i øvrigt af krænkelser af de øvrige kvinders blufærdighed ved blandt andet at have befølt deres kønsorganer uden på tøjet.

Retten lagde efter kvindernes forklaringer og en ekspertudtalelse til grund, at kvinderne på grund af hypnosen var ude af stand til at modsætte sig overgrebene fra hypnotisøren.

Ved straffen blev der lagt vægt på antallet af overgreb og karakteren af disse, herunder at kvinderne havde opsøgt hypnotisøren med behov for hjælp, og at de under hypnose var ude af stand til at modsætte sig overgrebene. Der blev endvidere lagt vægt på flere af kvindernes unge alder.

Hypnotisøren blev endvidere frakendt retten til erhvervsmæssigt at beskæftige sig med børn og unge under 18 år og at tage piger og kvinder i behandling.

Hypnotisøren, som har været på fri fod under sagen, blev varetægtsfængslet efter domsafsigelsen. Han valgte at anke dommen og kærede bestemmelsen om varetægtsfængsling.

Afgørelsesdato
Dommen blev afsagt af Retten i Glostrup den 2. marts 2018

Til top Sidst opdateret:  
Retten i GlostrupseperatorStationsparken 27seperator2600 GlostrupseperatorTelefon: 43231400seperatorEmail: glostrup@domstol.dk