Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Erstatningssag om ledelsesansvar i pengeinstituttet Andelskassen J.A.K. Slagelse 
15-11-2019 

Retten i Glostrup har afsagt dom i en erstatningssag anlagt af Finansiel Stabilitet mod Andelskassens direktør og bestyrelsesformand.

Sagsnummer: BS 10B-3394/2016

Sagen og dens udfald 

Sagen var en tredommersag, og dommerne var enige om sagens udfald.

Andelskassen J.A.K. Slagelse blev taget under kontrol af Finansiel Stabilitet den 5. oktober 2015. Den 15. december 2016 anlagde Finansiel Stabilitet sag mod di­rektøren og bestyrelsesformanden i den tidligere andelskasse med et krav om er­statning på godt 14 mio. kr. Kravet om erstatning vedrørte 10 konkrete udlåns­en­ga­gementer. Den 24. august 2018 rejste Finansiel Stabilitet krav om erstatning ved­rø­rende yderligere tre udlånsengage­men­ter. Den 1. juli 2019 frafaldt Finansiel Stabilitet erstatningskravet vedrørende 11 udlånsengagementer. Sagen vedrørte herefter alene et erstatningskrav på ca. 1,8 mio. kr., som relaterede sig til to konkrete udlåns­engagementer til erhvervs­drivende.  

Sagens hovedspørgsmål var, om direktøren og bestyrelsesformanden ved bevillingen af en kassekredit på 3,61 mio. kr. til en erhvervsdrivende i Slagelse og et udlån på 2,3 mio. kr. til en erhvervsdrivende i Vendsyssel havde handlet ansvarspådragende, og om der var lidt et tab som følge af bevillingen af kassekreditten.

Direktøren og bestyrelsesformanden havde begge påstået frifindelse.

Retten i Glostrup har fundet, at de to bevillinger udgjorde uforsvarlig og ansvars­pådra­gende långivning. Direktøren var erstatningsansvarlig for begge lånebevillinger, som i strid med andelskassens interne retningslinjer var bevilget af ham uden bestyrelsens godkendelse. Bestyrelsesformanden fandtes erstatningsansvarlig for den ene af de to lånebevillinger, da bestyrelsesformanden havde involveret sig i den pågældende låne­be­slut­ning på en sådan måde, at han måtte anses for at have tiltrådt lånebevillingen.

Retten har nedsat erstatningskravet vedrørende den ene lånebevilling fra ca. 1 mio. kr. til 200.000 kr. på grund af den økonomiske fordel, som Andelskassen havde haft som føl­ge af bevillingen.    

Retten i Glostrup har dømt direktøren til at betale en samlet erstatning på knap 1 mio. kr. og bestyrelsesformanden til at betale en erstatning på 200.000 kr.

Finansiel Stabilitet skal betale delvise sagsomkostninger i sagen.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Retten i Glostrup den 15. november 2019.

 

Til top Sidst opdateret: 15-11-2019 
Retten i GlostrupseperatorStationsparken 27seperator2600 GlostrupseperatorTelefon: 43231400seperatorEmail: glostrup@domstol.dk