Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Dom i sag om overfald og grov vold med døden til følge ved autoværksted på Korsdalsvej i Rødovre 
15-05-2019 

Fire mænd er fundet skyldige i overfald og grov vold, men er alle frifundet for vold med døden til følge.

Rettens j.nr. 8309/2018
 
Sagen kort fortalt
 
Den 5. marts 2018 blev fire mænd overfaldet ved nogle autoværksteder i Rødovre. Tre af de overfaldne fik adskillige spark, tramp og slag, herunder med en trælægte.
 
Den fjerde mand fik straks i starten af overfaldet stukket en spids genstand, muligvis en skruetrækker, langt ind i hovedet. Han døde som følge af stikket.
 
På overvågningsvideooptagelser fra stedet kunne ses, at overfaldet blev begået af fem mænd.
 
En af de mistænkte er flygtet til Tyrkiet, som ikke vil udlevere ham til Danmark.
 
De fire andre mistænkte på henholdsvis 30, 38, 21 og 19 år blev ved nævningeting tiltalt for grov vold med døden til følge efter straffelovens § 245, stk. 1, jf. § 246. 
 
Efter det, der er kommet frem under sagen, var baggrunden for overfaldet uoverensstemmelser mellem to af de tiltalte, der havde et autoværksted, og ejeren af naboværkstedet, der var en af de overfaldne. Samme dag kort før overfaldet var der et skænderi mellem den mistænkte i Tyrkiet og tre af de overfaldne.   
 
Den 21-årige tiltalte nægtede overhovedet at have været til stede på gerningsstedet.
 
De tre andre tiltalte erkendte, at de hver for sig havde udøvet vold i et vist omfang, men nægtede, at de var ansvarlige for den vold, som var udøvet af andre. To af de tiltalte mente også, at de havde handlet i nødværge. 
 
Videooptagelserne fra stedet var et afgørende bevis i sagen.
 
Sagens resultat
 
Hele nævningetinget, det vil sige alle tre dommere og alle seks nævninger, var enige om at lægge til grund, at den mistænkte i Tyrkiet efter skænderiet tilkaldte de fire tiltalte, og at alle fem derefter overfaldt indehaveren af naboværkstedet og tre andre med tilknytning til det værksted.
 
Der var videre enighed om, at de fire tiltalte havde et fælles forsæt til vold ved spark og slag, herunder også med en trælægte, at volden var omfattet af straffelovens § 245, stk. 1, om særligt rå, brutal eller farlig vold, og at der fra de tiltaltes side hverken helt eller delvist havde været tale om nødværge.
 
Der var også enighed om, at det ikke var nogen af de tiltalte, men den mistænkte i Tyrkiet, der havde tilføjet det dødelige stik.
 
Nævningetinget skulle herefter tage stilling til, om de fire tiltalte kunne anses for skyldige i denne del af volden, altså om deres fælles forsæt også omfattede, at der blev anvendt stikvåben.
 
Det var der ikke enighed om.
 
Fire af nævningerne og en af dommerne fandt, at det ikke var bevist, at de fire tiltaltes fælles forsæt også omfattede, at der blev anvendt et stikvåben. Disse voterende stemte derfor for at frifinde de fire tiltalte for den del af tiltalen, der lød på vold med døden til følge.   
 
To af nævningerne og to af dommerne fandt det derimod bevist, at de fire tiltalte havde tilsluttet sig den samlede voldsudøvelse, herunder anvendelsen af et stikvåben, og stemte for at dømme de fire tiltalte også for vold med døden til følge.
 
De fire tiltalte blev herefter alle fundet skyldige i grov vold, ved spark, tramp og slag, efter straffelovens § 245, stk. 1, mens de efter stemmeflertallet blev frifundet for den del af tiltalen, som angik vold med døden til følge.
 
Vedrørende straffastsættelsen var der enighed mellem alle dommere og nævninger. Der blev lagt vægt på, at selvom de tiltalte var frifundet for det dødbringende stik, var der tale om et helt umotiveret groft overfald af tæskeholdslignende karakter med anvendelse af slag, spark, tramp og slag med våben, herunder mod værgeløse personer, siddende i en bil eller liggende på jorden. Udover kvæstningssår og lignende mindre skader brækkede den ene overfaldne sit ben, og en anden fik en skulder slået af led.

Den 30-årige værkstedsejer, der sammen med den mistænkte i Tyrkiet havde taget initiativet til overfaldet og optrådte meget aktivt, blev straffet med fængsel i 1 år 3 måneder.
 
Værkstedsejeren er tyrkisk statsborger og blev udvist med indrejseforbud i 12 år.
 
For den tiltalte på 19 år blev straffen fastsat til fængsel i 1 år. Retten lagde vægt på hans relativt mindre aktive rolle.
 
Den tiltalte på 21 år var tidligere dømt for vold og havde desuden været meget aktiv under overfaldet. For ham blev straffen fastsat til fængsel i 1 år 9 måneder.
 
For den fjerde tiltalte måtte spørgsmålet om straf udsættes for at afvente mentalundersøgelse.
 
Vedrørende spørgsmålet om anke meddelte den 19-årige straks, at han accepterede dommen.
 
De to andre tiltalte overvejer inden for ankefristen på 14 dage, om de vil anke.
 
Den 19-årige, der havde været varetægtsfængslet i 8 måneder, og den tiltalte, hvis sag ikke blev endeligt afgjort, og som havde været varetægtsfængslet i 14 måneder, blev løsladt.
 
Retten besluttede, at de to andre tiltalte skulle forblive fængslede.
 
 
Dommen er afsagt af retten i Glostrup den 15. maj 2019.

Til top Sidst opdateret: 15-05-2019 
Retten i GlostrupseperatorStationsparken 27seperator2600 GlostrupseperatorTelefon: 43231400seperatorEmail: glostrup@domstol.dk