Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Dom i sag anlagt af den kinesiske kunster Ai Weiwei 
17-07-2019 

Skandinavisk Motor Co. A/S skal betale for uberettiget brug af kunstværk i en reklame
Sagsnummer: BS-38220/2018

Sagen kort fortalt

Sagen angår Skandinavisk Motor Co. A/S’ (”SMC”) brug af Ai Weiweis kunstværk ”Soleil Levant” i en reklame for en bil.

 

Kunstværket, der var udstillet på Kunsthal Charlottenborgs facade fra den 20. juni til den 1. oktober 2017, bestod af en barrikadering af kunsthallens vinduer med 3.500 redningsveste, opsamlet fra flygtninge, der kom i land på Lesbos i 2015 og 2016. Ai Weiwei, der er en samfundskritisk kunstner, ville med kunstværket sætte fokus på den humanitære flygtningekrise

 

SMC anvendte værket som baggrund for et billede af ny bilmodel. Billedet blev trykt i et nummer af SMC’s magasin ”VieW”. SMC anerkendte, at de ved brug af kunstværket havde krænket Ai Weiweis ophavsret, men bestred, at hans rettigheder efter markedsføringsloven tillige var krænket.

 

Ai Weiwei havde krævet 2 mio. kr. i vederlag, erstatning og godtgørelse for krænkelsen.

 

Sagens udfald

Retten fastslog, at SMC’s anvendelse af kunstværket udgjorde en overtrædelse af markedsføringslovens § 3, stk. 1, om god markedsføringsskik.

 

Retten lagde navnlig vægt på, at SMC’s brug af billedet i et kundemagasin og på Volkswagens danske hjemmeside ved lancering af en ny bilmodel skete i markedsføringsøjemed. Denne markedsmæssige udnyttelse af Ai Weiweis kunstværk var i klar modstrid med de hensyn og tanker, der var bag værket og det nærmere indhold af værket. Anvendelsen medførte en vis risiko for udvanding af Ai Weiweis ”brand” og havde karakter af en snyltning på Ai Weiweis gode navn og rygte. Anvendelsen udgjorde derfor en utilbørlig udnyttelse af kunstværket i markedsføringsøjemed.

 

Retten tilkendte et vederlag for den retsstridige anvendelse på 1.5 mio. kr. og en godtgørelse for ikke-økonomisk skade på 250.000 kr.

 

Ved fastsættelsen af det rimelige vederlag lagde retten i skærpende retning navnlig vægt på, at SMC gengav dele af kunstværket i en reklame for Volkswagens Polo i det omtalte magasin, at magasinet blev trykt i 216.500 eksemplarer, hvoraf 204.896 blev postomdelt til SMC’s kunder, og at reklamen var tilgængelig på Volkswagens danske hjemmeside fra den 31. oktober til den 28. november 2017.

 

Sagen var en tredommersag og dommerne var enige om sagens udfald.

 

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Retten i Glostrup den 17. juli 2019.

Til top Sidst opdateret:  
Retten i GlostrupseperatorStationsparken 27seperator2600 GlostrupseperatorTelefon: 43231400seperatorEmail: glostrup@domstol.dk