Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Dom i Se og Hør-sagen 
25-08-2016 

Aller Media A/S og to ansatte fra Se og Hør har tilstået og fået dom i første del af sagen

Retten i Glostrup har i dag behandlet første del af en sag, hvor Aller Media A/S og en række tidligere an­satte på ugebladet Se og Hør er tiltalt for at have betalt en ansat hos PBS/IBM for i en periode fra 2008 til 2012 at udlevere kreditkortoplysninger vedrørende en række offentligt kendte personer. Oplysningerne blev anvendt til artikler i Se og Hør.

Aller Media A/S og to ansatte havde efter drøftelse med anklagemyndigheden ønsket at få deres sager afgjort som tilståelsessager, hvorfor sagerne blev afgjort ved et retsmøde i dag på baggrund af de tiltaltes egne erkendelser og forklaringer, og uden at det var nødvendigt at føre vidner.

Aller Media A/S og begge ansatte, hvoraf den ene var redaktionssekretær og nyhedschef og den anden var redaktionschef, var tiltalt for overtrædelse af straffelovens § 263, stk. 3, jf. stk. 2, jf. § 23, (medvirken til hacking) ved at have medvirket til, at den ansatte hos PBS/IBM systematisk skaffede sig uberettiget adgang til virksomhedens EDB-systemer og udleverede kreditkortoplysninger vedrørende en række kendte personer til ansatte hos Se og Hør – oplysninger, der skulle anvendes til artikler i ugebladet. De var derudover tiltalt for overtrædelse af straffelovens § 299, stk. 2,(bestikkelse i den private sektor), ved at have betalt den pågældende ansatte for disse oplysninger.  Forholdet skulle efter tiltalen have stået på i ca. 3½ år fra 2008 til 2012, og den ansatte skulle i denne periode have udleveret oplysninger ikke under 662 gange.

I retten erkendte både Aller Media A/S og de to redaktionssekretærer sig skyldige.

Retten fastsatte bøden til Aller Media A/S til 50 dagbøder á 200.000 kr., altså i alt 10.000.000 kr.  

Begge redaktionssekretærer blev straffet med fængsel i 6 måneder, som blev gjort betinget med vilkår om samfundstjeneste.

Retten lagde ved fastsættelsen af straffene i skærpende retning vægt på, at forholdene blev begået systematisk over en meget lang periode og i et meget stort omfang, og at der var tale om erhvervsmæssig anvendelse af de ulovligt indhentede oplysninger. Retten har også lagt vægt på den krænkelse, som lov­over­trædelserne har medført for de forurettede, ved at oplysningerne om private forhold blev videregivet og i et vist omfang offentliggjort.

Der er for de to ansatte lagt vægt på, at de begge i hele perioden kendte til forholdet og selv modtog og videregav oplysninger til brug for artikler. De havde begge ledende og betroede stillinger i redaktionen og var i en del af perioden med i den ”inderkreds”, der kendte til brugen af kilden.

Retten har dog i formildende retning for dem begge blandt andet lagt vægt på, at de ikke har deltaget i indgåelse af aftalen eller har haft et overordnet ansvar for at fastholde aftalen, ligesom retten har tillagt deres personlige forhold betydning.

Sagen mod den ansatte i PBS/IBM og 5 tidligere medarbejdere, herunder chefredaktører, ved Se og Hør behandles som domsmandssag ved retten i Glostrup og indledes den 9. september 2016. Der ventes dom sidst i november 2016.  

 

Dom den 25. august 2016

Sagsnr.: SS 6158/2016, SS 6161/2016 og SS 6384/2016

Til top Sidst opdateret: 25-08-2016 
Retten i GlostrupseperatorStationsparken 27seperator2600 GlostrupseperatorTelefon: 43231400seperatorEmail: glostrup@domstol.dk