Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Dom for indbrud og indbrudsforsøg i 92 private hjem 
26-02-2018 

To mænd fra Rumænien er ved Retten i Glostrup dømt for omfattende indbrudskriminalitet, primært på Københavns Vestegn

Sagsnummer: SS 15-8236/2017

Sagen kort fortalt
To rumænske mænd på 33 og 25 år var tiltalt for i alt 92 indbrud og indbrudsforsøg i private hjem. De 5 første forhold, som kun den 25-årige var tiltalt for, blev begået i juni 2016 i Brøndby, Glostrup, Birkerød, Allerød og Hillerød. Et enkelt indbrud, som de begge var tiltalt for, blev begået i oktober 2016 i Vallensbæk. De resterende 86 forhold blev begået fra 15. december 2016 og frem til 22. februar 2017, hvor de blev anholdt. De fleste blev begået på Vestegnen, væsentligst i Brøndby, Brøndby Strand og Glostrup, men også andre steder, særligt i Lille Skensved og Bjæverskov. Nogle dage var der op til 8 indbrud eller indbrudsforsøg.  

Politiet kom på sporet af de to gerningsmænd, da de modtog anmeldelse om nogle mistænkelige pakker, som blev sendt til Rumænien. Det viste sig, at to pakker indeholdt tyvekoster fra indbruddene.

Sagen blev behandlet af Retten i Glostrup efter en omfattende politimæssig efterforskning. I retten erkendte begge de tiltalte at have begået en lang række indbrud i denne periode og i de pågældende områder, uden at de dog kunne afgive konkrete forklaringer om de enkelte indbrud. Den 33-årige forklarede, at han havde ageret chauffør, mens den 25-årige forklarede, at han var gået rundt i områderne og havde vurderet, om der var personer hjemme i husene. Hvis der ikke var nogen hjemme, brød han ind.

Dommens resultat
Retten fandt det efter de tiltaltes forklaringer og bevisførelsen bevist, at de begge var skyldige i alle de forhold, som de var tiltalt for. Retten lagde til grund, at der var tale om tyverier begået som led i en organiseret indbrudskriminalitet. De blev dømt efter straffelovens § 286, stk. 1, jf. § 276.

Retten fastsatte straffen til den 25-årige til fængsel i 4 år og 9 måneder.

Den 33-årige, som også blev straffet for at være indrejst i Danmark, selv om han tidligere var udvist for bestandigt, fik fængsel i 5 år. Retten lagde ved strafudmålingen i forhold til ham vægt på, at han i 2011 var straffet med fængsel i 3 år, også for en lang række indbrud.

Begge mænd har været varetægtsfængslet siden anholdelsen i februar 2017. De er fortsat varetægtsfængslet, indtil de kan begynde at afsone straffen.

De tiltalte vil inden for 14 dage beslutte, om dommen skal ankes.

Afgørelsesdato
Dommen blev afsagt af Retten i Glostrup den 26. februar 2018

Til top Sidst opdateret: 26-02-2018 
Retten i GlostrupseperatorStationsparken 27seperator2600 GlostrupseperatorTelefon: 43231400seperatorEmail: glostrup@domstol.dk