Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

27-årig syrienkriger straffet med fængsel i 5 år og udvist af Danmark 
09-02-2018 

Et nævningeting ved retten i Glostrup har afsagt dom i endnu en sag om at tilslutte sig terrororganisationen Islamisk Stat.

Den 27-årige mand var tiltalt for i forbindelse med rejser til Syrien i 2013 og 2014 at have ladet sig hverve af terrororganisationen IS og at have modtaget træning i brug af våben og deltaget i kamphandlinger. 

Manden har forklaret, at han i 2013 første gang rejste til Syrien for at yde nødhjælp og anden gang for at tilslutte sig en gruppe under Den Frie Syriske hær, der blandt andet kæmpede imod Islamisk Stat.

Et enigt nævningeting fandt det imidlertid bevist, at manden på sin første rejse lod sig hverve af Islamisk Stat. Et flertal fandt endvidere, at manden på den første rejse havde ladet sig træne i brug af våben, mens et mindretal alene fandt, at manden havde forsøgt på at lade sig træne i brug af våben. Et enigt nævningeting fandt det videre bevist, at manden på den anden rejse havde forsøgt på at lade sig træne i brug af våben.

Et enigt nævningeting fandt det derimod ikke bevist, at manden havde deltaget i kamphandlinger for Islamisk Stat.

Endelig blev manden fundet skyldig i at have sat ild til sin celle i Kolding arrest under varetægtsfængslingen. Branden havde efter de tekniske erklæringer ikke været til overhængende fare for de øvrige indsatte. Manden blev derfor og i overensstemmelse med sin erkendelse alene fundet skyldig i straffelovens mildere bestemmelse om brandstiftelse.

Et enigt nævningeting har fastsat straffen til fængsel i 5 år. Ved udmålingen af straffen er der lagt vægt på den praksis, der følger af Højesterets dom af 14. november 2017 i en tilsvarende sag, samt det forhold, at tiltalte to gange indrejste til Syrien, og blev eller forsøgte at blive trænet af en terrororganisation samt forholdet om brandstiftelse.

Der blev afgivet 7 stemmer for at udvise tiltalte af Danmark og 5 stemmer for ikke at udvise tiltalte. Tiltalte er herefter udvist med indrejseforbud for bestandig. Flertallet lagde ved afgørelsen om udvisning vægt på den alvorlige kriminalitet, tiltalte er dømt for, og at udvisning ikke vil være i strid med Danmarks internationale forpligtelser, selvom tiltalte er født og opvokset i Danmark, som han har en meget stærk tilknytning til. Mindretallet lagde vægt på, at udvisning vil være i strid med Danmarks internationale forpligtelser.

SS 15-4505/2017

Til top Sidst opdateret: 09-02-2018 
Retten i GlostrupseperatorStationsparken 27seperator2600 GlostrupseperatorTelefon: 43231400seperatorEmail: glostrup@domstol.dk