Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Vidner 

Info om at møde som vidne
 

Enhver har med enkelte undtagelser pligt til at møde og afgive forklaring som vidne. Et vidne skal tale sandt og kan blive straffet for at lyve i retten. Vidner kan dog begære sig fritaget for at vidne, eksempelvis hvis de er i nær familie med tiltalte. De skal dog stadig møde op i retten.
 
Under visse omstændigheder er der endvidere mulighed for, at vidnet kan afgive forklaring uden, at tiltalte er til stede i retslokalet.
 
Vidner må almindeligvis ikke overvære retsmødet, inden de skal afgive forklaring, og skal derfor vente uden for retslokalet, indtil de bliver kaldt ind.

Et vidne skal opfriske sin viden om sagen, inden man skal møde i retten. 

Vidner har krav på godtgørelse på mindst 80 kr. Hvis et vidne vil have dækket tabt arbejdsfortjeneste, skal dette dokumenteres overfor retten, som herefter kan tillægge en særlig godtgørelse. Vidner har endvidere krav på befordringsgodtgørelse. 

 

Til top Sidst opdateret: 26-01-2012 
Retten i GlostrupseperatorStationsparken 27seperator2600 GlostrupseperatorTelefon: 43231400seperatorEmail: glostrup@domstol.dk