Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Faderskabssager 

Her kan du læse om, hvad der sker i retten, når der anlægges en faderskabssag, endvidere kan du hente oplysning om, hvordan du skal forholde dig samt hente blanketter, hvis du ønsker at anlægge en sag.

Sager om faderskab bliver sendt fra Statsforvaltningen til retten, hvis det ikke er muligt at afgøre sagen administrativt. Dette kan eksempelvis være på grund af parternes passivitet, eller hvis der foreligger en tvist, der kun kan afgøres af domstolene.

Faderskabssagerne behandles typisk ved, at parterne bliver indkaldt hver for sig for at afgive forklaring.

Hvis det findes nødvendigt for sagens behandling kan retten pålægge parterne at medvirke i en retsgenetisk undersøgelse. Denne foretages af Retsgenetisk Afdeling, der udtager mundskrabs prøver fra hver part i sagen. Der skal udtages to prøver fra hver part, og prøverne skal udtages i to forskellige uger. Prøveudtagningen foretages på Retsgenetisk Afdeling beliggende; Retsmedicinsk Institut, Frederiks V´s Vej 11, 2100 København Ø.

Kan faderskabet anerkendes af faderen finder retten det oftest ikke nødvendigt at pålægge parterne at medvirke i en retsgenetisk undersøgelse. Anerkendelse sker ved, at der underskrives en anerkendelsesblanket.

Opholder en af parterne sig i udlandet rettes der henvendelse til den danske ambassade i det pågældende land med henblik på, at få parten til at afgive en forklaring og medvirke til en eventuel retsgenetisk undersøgelse.

Retten har mulighed for at dømme en part til at være fader navnlig hvis udfaldet af den retsgenetiske undersøgelse taler for dennes faderskab til barnet. Når en faderskabssag er sluttet ved retten sendes sagen tilbage til Statsforvaltningen der står for børnebidrag, forældremyndighed, samvær osv. Disse spørgsmål behandles ikke af retten i forbindelse med faderskabssagen.

Du kan læse mere på domstol.dk ved at klikke her.

Til top Sidst opdateret: 23-07-2014 
Retten på FrederiksbergseperatorHowitzvej 32seperator2000 FrederiksbergseperatorTelefon: 99685000seperatorEmail: frederiksberg@domstol.dk