Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Fogedretten 

Fogedretten behandler sager om tvangsgennemførelse af krav.  Det kan for eksempel være krav om betaling af penge, krav om at få en ting udleveret eller udsættelse af lejemål.
Fogedretten ved Retten på Frederiksberg behandler sager, hvor skyldner har adresse i Frederiksberg retskreds.
 
For at finde ud af hvilken retskreds du skal rette henvendelse til, kan du benytte søgefunktionen: Find Retskreds
______________________________________________________________
________________________________________________
 
Til Rekvirenterne:
Sådan kan du bidrage til en smidigere sagsbehandling af dine fogedsager og tvangsauktioner
 
CPR-/CVR-nummer
Fogedrettens it-system bliver koblet op på CPR og CVR. Det giver fogedretten mulighed for at hente oplysninger om parter, når en sag modtages. For at kunne udnytte denne mulighed optimalt, er det vigtigt, at oplysninger om parters CPR- og CVR-numre fremgår tydeligt af anmodningen, gerne i umiddelbar sammenhæng med parternes navne.

Hvis skyldner eller kreditor driver personligt ejet firma, bør cpr-nr. oplyses af  hensyn til evt. tinglysning af udlæg.

Kreditors CVR-nr. bør oplyses. Selskabsnavn og CVR-nr. skal passe sammen, idet der ellers opstår tvivl om, hvem der er rette kreditor, hvilket bevirker at fogedretten må søge yderligere oplysninger hos dig, og evt. returnere sagen med henblik på at få de rigtige oplysninger. Det tager tid for både dig og fogedretten - og det forlænger sagsbehandlingstiden.
 
Telefonmøder
Anmodning om at fogedsagen berammes som telefonmøde, jf. retsplejelovens §506, skal anføres i anmodningen/ved indlevering af betalingspåkravet. Senere anmodning kan medføre omberammelse, da fogedretten, for at afviklingen af møderne bliver så smidig som mulig, bl.a. berammer møderne til forskellige lokaler, herunder lokaler med særligt teknisk udstyr.

Der skal oplyses et direkte telefonnummer, som fogedretten kan ringe op til, så mødeafviklingen ikke forsinkes af, at fogeden skal vente i en omstilling.

Det skal oplyses i anmodningen hvem (navn og titel) fogedretten skal tale med – og vedkommende må være til rådighed for deltagelse i telefonmøde.  Reservér tid i vedkommendes kalender, når sagen berammes.

Vær opmærksom på at fogedretten kan afvise sagen, hvis der ikke svares, når fogedretten ringer op.

Det originale fundament sendes til fogedretten sammen med anmodningen, jf. retsplejelovens § 488, stk. 2.  
 
Advokatregisteret
Det er en god idé at advokater sørger for, at Advokatsamfundet har opdaterede oplysninger om adresse, (sikker) mail m.v., idet disse oplysninger kan trækkes automatisk til fogedsagens oplysninger. Evt. tilbagebetalinger af retsafgift og kommunikation om f.eks. tinglysning kan dermed foregå let og smidigt.
 
Send flere sager samtidig
Fogedretterne får sager fra rigtig mange forskellige advokatkontorer, inkassobureauer m.v. og kan ikke tilrettelægge en smidig arbejdsproces, hvis sagernes berammelse skal afvente modtagelse af yderligere sager fra samme rekvirent eller der skal reserveres tider i kalenderen, som måske ikke bliver benyttet. Begge fremgangsmåder forlænger sagsbehandlingstiden. Det er også fogedretternes erfaring, at møder kan afvikles hurtigere, når samme rekvirent møder i flere sager – enten ved fysisk fremmøde eller telefonisk. Saml derfor flere fogedsager og send dem samlet til fogedretten. Så kan fogedretten beramme dem i forlængelse af hinanden.
 
Hvis du møder ved en lokal forbindelsesadvokat, så send sagen via forbindelsesadvokatens kontor, således at denne kan sende flere sager samtidig. 
 
Udkørende fogedforretning
Ved anmodning om udkørende fogedforretning, kan du med fordel oplyse hvem der er din mødeforbindelse, så fogedretten evt. kan tilrettelægge ruten sammen med vedkommende og evt. tage flere sager samme dag fra samme kontor. 
 
Du kan læse mere om vores kørselsordning her
 
Salgsopstillinger i tvangsauktionssager som pdf-fil
Send salgsopstilling til fogedretten som en pdf-fil sammen med skyldners og rettighedshavernes mailadresser indhentet i forbindelse med henvendelsen til rettighedshaverne for at få opgørelser over deres krav. Salgsopstillingen behøver ikke blive sendt som krypteret mail. Salgsopstillingen må dog, ligesom salgsopstillinger i papirform, ikke indeholde oplysninger om f.eks. beskyttede adresser, personnumre eller fotos.
 
Tvangsauktioner annonceres på internettet på www.tvangsauktioner.dk, www.itvang.dk og i Statstidende.
 
Det vil generelt være tilstrækkeligt at annoncere i Statstidende og på en almindelig anvendt portal, jf. ovenfor. Rekvirenten kan derfor som udgangspunkt ikke regne med at få dækket omkostninger til annoncering på anden måde uden aftale med fogedretten.

Dokumentation for korrekt annoncering skal fremsendes i form af et skærmprint med angivelse af annoncens oprettelsesdato. Skærmprintet må gerne sendes digitalt. Angivelse af et link til annoncen anses ikke for tilstrækkeligt.

Til top Sidst opdateret: 24-09-2018 
Retten på FrederiksbergseperatorHowitzvej 32seperator2000 FrederiksbergseperatorTelefon: 99685000seperatorEmail: frederiksberg@domstol.dk