Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Nyt fra præsidenten - maj 2011 
10-05-2011 

 
 

Retten på Frederiksberg behandler alle slags retssager i 1. instans, herunder civile sager, straffesager, dødsbo- og ægtefælleskifter samt fogedsager. Derudover fungerer retten som notarialkontor.

Retskredsen omfatter Fre­de­riksberg kommune samt visse dele af Københavns kommune (Bispe­bjerg-Brønshøj Provsti, Valby-Vanløse Provsti og Sydhavn Sogn).     

Der bor i retskredsen ca. 275.000 personer.

Rettens personale består af en præsident og 12 øvrige dommere samt et nogenlunde tilsvarende antal øvrige jurister og ca. 70 kontor- og servicemedarbejdere.

Retten har, siden den blev etableret i 2007, brugt mange kræfter på opbygningen af en ny, effektiv organisation.  Embedets effektivitet (produktivitet) er p.t. en af landets højeste. 

Retten afgør hvert år flere og flere sager pr. medarbejder, hvilket desværre ikke altid kan ses på sagsbehandlingstiden, bl.a. fordi retten stadig modtager væsentligt flere sager end tidligere på grund af finanskrisen. Dertil kommer, at afslutningen af ældre sager kunstigt ”tvinger” gennemløbstiden op.  Retten på Frederiksberg er én af de byretter, som anvender relativt færrest ressourcer på administration og ledelse.

Rettens produktivitet belastes fortsat af det forhold, at embedet indtil videre er beliggende 2 steder i København, med deraf følgende betydelig spild af tid og ressourcer på postomdeling, dobbeltad­mi­nistration mm. Retten har således p.t. til huse henholdsvis på         

·         Howitzvej 30-32, Frederiksberg (hvor informationsafdelingen og notaren, en retssektion (I), skifteafdelingen samt rettens administration er beliggende), samt på

·         Blegdamsvej 6,  Nørrebro (hvor der er placeret en yderligere retssektion (II) samt embedets fogedafdeling).                              

Pihl & Søn er i færd med at opføre en tilbygning til domhuset på Howitsvej 32, således at rettens personale forventes at kunne samles på én adresse i efteråret 2012. Det nye domhus er tegnet af det kendte danske arkitektfirma 3XN i samarbejde med Lemming & Eriksson. Der bliver tale om en meget spændende bygning, set både ud fra en arkitektonisk som en funktionel synsvinkel. Der er således lagt stor vægt på at skabe et moderne domhus, der lever op til nutidens krav om sikkerhed for vidner, lægdommere og andre af rettens besøgende.

I forbindelse med nybyggeriet har Retten på Frederiksberg ved 2 lejligheder modtaget betydelig støtte fra Frederiksbergfonden, hvis formål er at virke til gavn for almennyttige og velgørende formål i Frederiksberg Sparekasses hidtidige virkeområde.

Fonden har for det første – sammen med Slots- og Ejendomsstyrelsen - ydet et stort tilskud i forbin­delse med restaureringen og genopbygningen af springvandsbassinet foran det gamle domhus på Howitzvej med bronzestatuen ”Herkules som slangedræber”. Statuen er udført i 1930 af billede­huggeren Christian Pauli Max Andersen, der også har lavet Carlsbergbrønden og spring­vands­fi­guren Triton i Haveselskabets Have. Uden Frederiks­bergfondens støtte kunne restaureringen af bassinet, der henstod i forfald siden midten af 1960-erne, ikke være gennemført.

For det andet har fonden bevilget et ganske betydeligt tilskud til indretning og udsmykning af det nye, kommende domhus på hjørnet af Howitzvej og Solbjergvej.

Jeg vil gerne på vegne Retten på Frederiksberg udtrykke stor tak og påskønnelse af denne støtte, som vil få uvurderlig betydning for såvel rettens medarbejdere og de daglige brugere.

Torben Goldin
Retspræsident

 

 

Til top Sidst opdateret: 10-05-2011 
Retten på FrederiksbergseperatorHowitzvej 32seperator2000 FrederiksbergseperatorTelefon: 99685000seperatorEmail: frederiksberg@domstol.dk