Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Ny kørselsordning for Fogedretten på Frederiksberg 
31-03-2016 

Fra den 1. april 2016 benytter Fogedretten på Frederiksberg taxaselskabet Sammenslutningen Taxa 4X35, Rosenlunds Alle 8, 2720 Vanløse, CVR 74001416 til befordring af fogeden på udkørende fogedforretninger.

Der er aftalt en timepris på 275 kr. pr. time med taxaselskabet, og der betales pr. påbegyndt halve time. Start- og sluttidspunkt regnes fra Retten på Frederiksberg.

Taxaselskabet forestår fakturering af kørselen direkte til rekvirenten. Til brug herfor skal rekvirenten til fogedretten give de nødvendige faktureringsoplysninger (firmanavn, firmadresse, e-mail til fakturering, CVR nr., eventuel EAN nr. samt registrerings- og kontonummer), som fogedretten videregiver til taxaselskabet. Fogedretten skal have faktureringsoplysningerne senest på køredagen. Taxaselskabet gemmer faktureringsoplysningerne, så det ikke er nødvendigt at give dem hver gang.

Den samlede pris for dagens kørsel fordeles ligeligt ud på antal kørte sager, uden hensyntagen til varigheden af den enkelte fogedforretning.

Køreliste med angivelse af tid og sted for den enkelte fogedforretning vil blive fremsendt til rekvirenten senest kl. 14.00 dagen før køredagen. Tilbagekaldelse af sager skal fortsat ske skriftligt, hurtigst muligt, til Fogedretten på Frederiksberg.

Har rekvirenten flere sager, som skal køres den pågældende dag, vil disse blive samlet, og rekvirenten er velkommen til at køre med fra sted til sted (sag til sag).

Hvis der er spørgsmål kan disse rettes til fogedretten på telefonnummer 99 68 50 50.

 

Med venlig hilsen

 

Fogedretten på Frederiksberg

Laila Jacobsen og Tine Hammershøj Madsen

Til top Sidst opdateret: 31-03-2016 
Retten på FrederiksbergseperatorHowitzvej 32seperator2000 FrederiksbergseperatorTelefon: 99685000seperatorEmail: frederiksberg@domstol.dk