Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af retsplejeloven. 
11-12-2008 

Byretspræsidenternes høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af retsplejeloven - Dommeres fremtræden i retsmøder.
 

Justitsministeriet har ved skrivelse af 12. november 2008 anmodet samtlige byretter om en udtalelse vedrørende udkast til forslag om ændring af retsplejeloven ( Dommeres fremtræden i retsmøder).

Byretspræsidenterne, der er bekendt med Dommerforeningens høringssvar af 27. november 2008, skal i den forbindelse oplyse, at lovforslaget har været drøftet i alle byretter. Byretterne har følgende bemærkninger til forslaget:
 
Byretterne finder det er stærkt beklageligt, at der lægges op til en lovgivning om dommeres fremtræden og påklædning i retten. Vi er som Dommerforeningen uforstående over for bemærkningerne i lovforslaget om, at de foreslåede regler er nødvendige, og vi ser også forslaget som udtryk for en bekymrende mistillid til domstolene fra regeringens side.

Vi mener på linie med Dommerforeningen, at spørgsmålet om dommeres påklædning i retten ligesom andre spørgsmål om dommeretik må overlades til dommerne selv.

Vi kan derfor heller ikke støtte forslaget, men må i lighed med Dommerforeningen udtrykke dyb forundring over, at regeringen har valgt at tilsidesætte dommernes mening om et spørgsmål, som i den grad berører vores daglige arbejde og derved har overtrådt en grænse for lovgivningsmagtens indblanding i den dømmende magts anliggender, som ellers hidtil har været respekteret. 

Der henvises til j.nr. 2008-740-0299.

                                                    Med venlig hilsen

 Søren Axelsen       Anette Rahr Codam      Torben Goldin      Niels Otto Jensen

 Bjarne Bjørnskov Jensen      Karen Thegen      Margit Østergaard Laub      Henrik S. Stamp

Helle Bertung      Christian Lundblad       Birgitte Holmberg Pedersen      Henrik Agersnap

Per Holkmann Olsen      Niels Waage   Alex Elisiussen      Henrik Linde      Vagn Kastbjerg

Bjarne Pedersen      Flemming Schønnemann      Hardy Brunsgaard Pedersen      Lisbeth Larsen   

                    Bodil Ruberg        Henrik Engell Rhod     Otto Bisgaard  

Til top Sidst opdateret: 11-12-2008 
Retten på FrederiksbergseperatorHowitzvej 32seperator2000 FrederiksbergseperatorTelefon: 99685000seperatorEmail: frederiksberg@domstol.dk