Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Teleselskaber pålagt at udlevere oplysninger på kunder til copyright-selskab 
24-10-2017 

Retten har i dag i sager om forpligtigelse til at fremlægge bevismidler pålagt 2 teleselskaber at udlevere navne- og adresseoplysninger på abonnenter til rettighedshavere til brug for, at de kunne forfølge krav vedrørende krænkelser af ophavsrettigheder.

Det var under sagen ikke bestridt, at der havde fundet krænkelser af rettighedshavernes ophavsrettigheder sted ved deling af filer på internettet. Krænkelserne kunne også spores til nærmere angivne ip-adresser, som var tildelt teleselskabernes kunder.  

Teleselskaberne var i besiddelse af de ønskede navne- og adresseoplysninger som følge af de danske logningsregler, hvorefter selskaberne er forpligtet til at opbevare oplysningerne i 1 år.

Med henblik på at give rettighedshaverne mulighed for at kunne varetage deres interesser i anledning af ophavsretskrænkelserne, er teleudbyderne efter gældende dansk retspraksis blevet pålagt at udlevere oplysningerne, når det har været sandsynliggjort, at der har fundet en krænkelse af ophavsretten sted.

Retten fandt, at oplysningerne kunne være personfølsomme, og at der derfor skal ske en afvejning, hvori indgår hensynet til de omhandlede personer, krænkelsernes omfang og karakter og hvilke oplysninger, der er tale om at udlevere.

Det fremgik af sagen samt det fremlagte i tidligere behandlede sager, at der dels er tale om krænkelse af et stort antal forskellige ophavsretsbeskyttede værker, og dels er tale om et meget stort antal ip-adresser, som deltager i krænkelserne. Retten lagde således til grund, at krænkelserne samlet set havde et betydeligt omfang. Dette blev endvidere støttet af de fremlagte statistiske oplysninger, herunder for så vidt angår det skønnede tab for rettighedshaverne.

Retten fandt, at rettighedshavernes interesse i at undersøge de omhandlede krænkelser herunder, hvem der står bag disse, derfor måtte veje tungere end den enkelte abonnents interesse i at beskytte sin identitet. Dette gælder også, selv om der måtte være enkelte abonnenter, som kun i mere begrænset omfang har deltaget i krænkelsen.

Rettens begrundelse og resultat kan i sin helhed læses her

Sagerne blev behandlet af 3 dommere, idet de var principielle.

Sagerne har j.nr. BS A-678/2017 og BS A-711/2017

Til top Sidst opdateret: 24-10-2017 
Retten på FrederiksbergseperatorHowitzvej 32seperator2000 FrederiksbergseperatorTelefon: 99685000seperatorEmail: frederiksberg@domstol.dk