Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Taxiselskab overtrådte forskelsbehandlingsloven. 
14-12-2017 

Retten på Frederiksberg har i dag afsagt dom i en sag om, hvorvidt et taxiselskab havde handlet i strid med forskelsbehandlingsloven.
Ligebehandlingsnævnet traf den 23. september 2015 afgørelse om, at taxiselskabet havde handlet i strid med forskelsbehandlingsloven, da en chauffør blev fravalgt til en opgave for en af taxiselskabets kunder. Taxiselskabet havde begrundet afgørelsen med bl.a., at chaufføren i forbindelse med et internt informationsmøde hos taxiselskabet ikke havde villet give hånd til den kvindelige servicechef fra taxiselskabet, og at det var udtryk for en kulturel forskel, som taxiselskabet ikke ville risikere gav sig udslag i forhold til kunder omfattet af opgaven. Ligebehandlingsnævnet tilkendte chaufføren en godtgørelse på 10.000 kr.

Ligebehandlingsnævnets afgørelse blev indbragt for retten, da taxiselskabet ikke efterlevede afgørelsen.

Retten fandt, at taxiselskabet havde overtrådt forskelsbehandlingsloven og tilkendte chaufføren en godtgørelse på 10.000 kr.

Rettens begrundelse og resultat kan læses her

Sagen har været behandlet af 3 dommere.

Sagen har journalnummer BS G-1756/2016.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til pressekontaktdommer Niels Christian Baark,

tlf.nr. 99 68 51 45 eller mail ncb@domstol.dk.”

Til top Sidst opdateret: 14-12-2017 
Retten på FrederiksbergseperatorHowitzvej 32seperator2000 FrederiksbergseperatorTelefon: 99685000seperatorEmail: frederiksberg@domstol.dk