Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Skyldkendelse i sag om tredobbelt drab 
09-05-2017 

Retten på Frederiksberg har i dag i en nævningesag fundet to mænd skyldige i henholdsvis drab og medvirken til drab på 3 unge mennesker. Endvidere blev en medtiltalt mand fundet skyldig i medvirken til ulovlig våbenbesiddelse.

Den 34-årige den 25-årige og den 27-årige var alle tiltalt for efter forudgående planlægning og anskaffelse af en skarpladt revolver den 11. november 2015 om natten at have dræbt 3 mænd på henholdsvis 19 år, 23 år og 24 år, der lå og sov i en lejlighed på Chr. Paulsens Vej, Frederiksberg, og som tilhørte en bande, som politiet nu betegner som Vanløse-grupperingen.

Retten fandt det bevist, at den 27-årige medvirkede til at skaffe en tromlerevolver kaliber 38 med tilhørende ammunition. Denne revolver modtog den 34-årige, der dengang var ledende medlem af Bandidos i Vanløse med titel af Sgt. at Arms (også kaldet krigsminister), ubestridt om aftenen den 10. november 2015. Den 27-årige var også tiltalt for medvirken til drab, men retten fandt ikke, at der var ført bevis for, at han havde kendskab til eller formodning om, hvad revolveren skulle anvendes til. Han blev derfor frifundet for medvirken til drab men skyldig i, at have medvirket til overtrædelse af straffelovens bestemmelse om ulovlig besiddelse af våben.

Den 34-årige forklarede, at han skulle skaffe revolveren til en anden person, men han nægtede at udtale sig om, hvem denne anden person var. Under hensyn til den særdeles alvorlige forbrydelse, som den 34-årige var mistænkt for at have begået, sammenholdt med anklagemyndighedens bevisførelse, der på afgørende måde pegede i retning af den 34-åriges skyld, var hans undladelse af at udtale sig om, hvem han skulle have overdraget våbnet til, i sig selv et bevis imod ham. Den omstændighed, at det angiveligt ville være i strid med nogle normer i bandemiljøet at oplyse nærmere om, hvem han havde videregivet revolveren til, kunne efter rettens opfattelse ikke begrunde hans tavshed. Retten fandt den 34-årige skyldig i at have deltaget i drabene på de 3 mænd i lejligheden og i overtrædelse af straffelovens bestemmelse om ulovlig besiddelse af våben.

Den 25-årige havde forud for drabene rettet henvendelse til en tidligere sigtet nu afdød 23-årig mand, som var Sgt. at Arms i Bandidos i Holbæk. Den 25-årige ville have den pågældende til at hjælpe med at begå grov vold angiveligt med køller mod nogle fra Vanløse-grupperingen, idet den 25-årige var blevet overfaldet af de nu afdøde.  Den 23-årige ønskede tilsvarende hævn i forbindelse med, at han forinden var stukket ned af nogle fra Vanløsegrupperingen, herunder de 3 senere dræbte mænd. Den 25-årige deltog i flere møder med den nu afdøde, hvor han gav oplysninger herunder om den lejlighed, hvor de afdøde opholdt sig. På de planlægningsmøder blev der også talt om våben.

Et flertal i retten fandt det bevist, at den 25-årige ved sin fortsatte deltagelse i planlægningen og sit ønske om at deltage i straffeaktionen havde forsæt til at medvirke til drab.

Et mindretal i retten fandt det ikke bevist, at den 25-årige havde forsæt til andet end forsøg på grov vold.

Den 25-årige blev efter stemmeflertallet fundet skyldig i medvirken til drab.

Retten var endvidere enige om at frifinde den 25-årige for medvirken til overtrædelse af straffelovens bestemmelse om ulovlig våbenbesiddelse.

Der vil efter procedure blive afsagt dom senere i dag.

Sagen har j.nr. 10454/2016.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til pressekontaktdommer Niels Christian Baark på direkte telefon 99685145 eller på mail ncb@domstol.dk.

Til top Sidst opdateret: 09-05-2017 
Retten på FrederiksbergseperatorHowitzvej 32seperator2000 FrederiksbergseperatorTelefon: 99685000seperatorEmail: frederiksberg@domstol.dk