Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Seks tiltalte dømt for gaderøverier 
23-06-2017 

Retten på Frederiksberg har den 22. juni 2017 afsagt dom i en nævningesag mod seks tiltalte.

Sagen angik primært et stort antal gaderøverier begået på Frederiksberg i august, september og oktober måned 2015.

Retten lagde til grund, at røverierne i vidt omfang var foregået på samme måde. Ofrene beskrev flere gerningsmænd, der virkede i forening, hvor en af gerningsmændene holdt ofret op med kniv. Ofrene var yngre mænd. De blev bedt om at aflevere kreditkort og telefoner. De tiltalte blev også dømt for at have brugt ofrenes hævekort i pengeautomater.

Retten lagde ved bevisvurderingen vægt på ofrenes forklaringer om røverierne og gerningsmændene og på de tiltaltes egne forklaringer om, hvem de havde været sammen med de pågældende dage. Retten lagde endvidere vægt på oplysninger om de tiltaltes telefoner, herunder deres bevægelse gennem byen, samt de tiltaltes udseende og påklædning, der fremgik blandt andet af bankernes overvågningsbilleder. Der blev herunder lagt særligt vægt på, at en af gerningsmændene bar en karakteristisk kasket, som et af ofrene var blevet frataget ved et af røverierne.

De seks tiltalte blev alle dømt i to større forhold. Tre af de tiltalte blev yderligere dømt i 2 respektive 3 gaderøverier. En tiltalt blev udover de to større forhold dømt i yderligere 12 gaderøverier.

To af de tiltalte blev idømt fængsel i 1 år og 3 måneder, hvoraf 9 måneder blev gjort betinget på nærmere vilkår.

Tre af de tiltalte blev idømt ubetinget fængsel i 1 år og 9 måneder.

Den tiltalte, der blev dømt for i alt 14 gaderøverier, blev idømt en ubetinget fængselsstraf på 4 år og udvist betinget af Danmark.

Retten lagde ved fastsættelsen af straffen på den ene side vægt på overtrædelsernes grovhed og i formildende retning, at forholdene blev begået for næsten 2 år siden.

Sagen har j.nr. SS 8702/2016.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til pressekontaktdommer Niels Christian Baark på direkte telefon 99685145 eller på mail ncb@domstol.dk.
Til top Sidst opdateret: 23-06-2017 
Retten på FrederiksbergseperatorHowitzvej 32seperator2000 FrederiksbergseperatorTelefon: 99685000seperatorEmail: frederiksberg@domstol.dk