Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Kørelærer og tre tolke dømt for snyd ved teoriprøver 
29-03-2017 

Retten på Frederiksberg har i dag i en domsmandssag dømt en kørelærer og tre tolke i forbindelse med snyd ved teoriprøver til bil i henholdsvis Frederikssund og Valby.
Kørelæreren er i 19 forhold for bestikkelse og medvirken til overtrædelse af tolkenes tavshedspligt og stillingsmisbrug idømt fængsel i 1 år og 6 måneder. Kørelærerens medhjælp blev idømt 6 måneders fængsel for 5 tilsvarende forhold. Tolkene er dømt for modtagelse af bestikkelse, overtrædelse af deres tavshedspligt og stillingsmisbrug. En tolk, der havde tolket 15 teoriprøver, blev idømt et års fængsel. En tolk, der i det hele blev dømt for to forhold og desuden for overtrædelse af sin tavshedspligt og stillingsmisbrug i et forhold, blev idømt fængsel i 3 måneder betinget af samfundstjeneste, og en tolk, der blev dømt i to forhold begået samme dag, blev idømt fængsel i 60 dage betinget.
 
En kørelærer blev frifundet.
 
En teoriprøve til bil består af 25 billeder med 2-4 spørgsmål. Eleverne skal afkrydse i svarfelt ”ja” eller svarfelt ”nej” ved hver svarmulighed.
 
Kørelæreren og to af tolkene blev dømt for forhold, hvor tolkene kommunikerede svarene til eleverne i ”kode”, idet de ved hvert spørgsmål, hvor der skulle afkrydses i svarfelt ”ja”, sagde ”nummer” eller indflettede ordet ”nummer”.
 
Kørelæreren og to af tolkene blev desuden dømt for forhold, hvor kørelæreren og/eller dennes medhjælp via en åben mobiltelefon båret af en elev havde lyttet med på prøven og gav eleverne de rigtige svar ved at sende en sms til mobiltelefoner, som eleverne havde på sig, således at elevernes mobiltelefoner vibrerede, når de skulle afkrydse i svarfelt ”ja”. Tolkene blev dømt, fordi de havde muliggjort dette ved at tolke prøverne langsomt.
 
De forhold, der er dømt for, er begået fra 9. marts 2015 til 6. juli 2015. Den 6. juli 2015 blev bl.a. kørelæreren, tolkene og eleverne anholdt. Kørelæreren blev anholdt på køreskolen med flere åbne telefoner og en notesbog, der i kode gav svarene på samtlige teoriprøver til bil, kategori B. Flertallet af eleverne havde ved anholdelsen en mobiltelefon omviklet med toiletpapir i lommen.
 
Kørelæreren blev frifundet for overtrædelse af tavshedspligt efter straffelovens § 152a, idet retten ikke fandt, at kørelæreren var omfattet af bestemmelsen. Tolkene blev som følge heraf frifundet for medvirken til overtrædelse af samme bestemmelse.
 
Der var dissens for at frifinde i det hele, idet en dommer ikke mente, at tolkene var ansvarssubjekter for strafbestemmelser i straffelovens kapitel 16, og at det således, som tiltalen var rejst, måtte medføre, at de tiltalte skulle frifindes i det hele.
 
Sagens j.nr. SS-2784/2016
 
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til pressekontaktdommer Niels Christian Baark på direkte telefon 99685145 eller på mail ncb@domstol.dk.
 
Til top Sidst opdateret: 29-03-2017 
Retten på FrederiksbergseperatorHowitzvej 32seperator2000 FrederiksbergseperatorTelefon: 99685000seperatorEmail: frederiksberg@domstol.dk