Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Forvaringsdom i sag om voldtægt 
12-04-2018 

Retten på Frederiksberg har i dag afsagt dom i en sag, hvor en nu 40-årig mand er fundet skyldig i voldtægt og dømt til forvaring.

Den 40-årige var tiltalt for natten mellem den 19. og 20. august 2017 at have begået voldtægt af særligt farlig karakter og under særligt skærpende omstændigheder på Aalborg Universitet i København. Den 40-årige var studerende på universitetet, og voldtægten blev udøvet mod en 19-årig rumænsk escortpige, som den 40-årige kort forinden havde aftalt skulle komme ud på universitetet. I forbindelse med voldtægten truede den 40-årige den 19-årige pige med kniv, ligesom han holdt hende hårdt om halsen. Det lykkedes pigen at få fat i kniven og stikke den 40-årige flere gange, hvorefter hun undløb fra stedet.

Sagen blev behandlet af et nævningeting, hvor den 40-årige ved en enstemmig dom i det væsentlige blev fundet skyldig i henhold til anklageskriftet.

Den 40-årige er flere gange tidligere dømt for voldtægt og har afsonet længere fængselsstraffe herfor. Retslægerådet har under sagen udtalt, at anvendelse af forvaring er påkrævet for at forebygge nærliggende fare for andres liv, legeme, helbred eller frihed. Henset hertil, og til karakteren af det nu begående forhold, dømte et enigt nævningeting den 40-årige til forvaring.

Den dømte ankede dommen til frifindelse, subsidiært til formildelse.

Den dømte, der under sagen har været varetægtsfængslet, blev fortsat varetægtsfængslet.

Sagen har journalnummer SS-149/2018.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til pressekontaktdommer Christian Lundblad, tlf.nr. 99 68 50 70 eller mail: chl@domstol.dk.

Til top Sidst opdateret: 12-04-2018 
Retten på FrederiksbergseperatorHowitzvej 32seperator2000 FrederiksbergseperatorTelefon: 99685000seperatorEmail: frederiksberg@domstol.dk