Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Fængselsstraffe for grov vold og forsøg herpå vedrørende angreb under bandekonflikten mellem LTF og Brothas i 2017 
22-03-2019 

Retten på Frederiksberg har i dag idømt lange fængselsstraffe for grov vold og forsøg herpå til 10 personer i en sag, der vedrørte angreb under bandekonflikten mellem LTF og Brothas i efteråret 2017. 6 tiltalte blev frifundet i samme sag.
 

I sagen, der blev behandlet som en nævningesag, var der rejst tiltale mod 16 mænd i alderen 19-38 år, der alle var medlemmer af eller havde tilknytning til LTF. 15 af de pågældende var tiltalt for i forening og efter forudgående planlægning den 23. oktober 2017 først at have forsøgt at dræbe fem ledende medlemmer af den rivaliserende bande Brothas i Mjølnerparken, og umiddelbart derefter på Tagensvej med bl.a. flere knivstik og anvendelse af slagvåben at have forsøgt at dræbe en person, der havde en vis tilknytning til Brothas. Episoden i Mjølnerparken resulterede ikke i nogen voldshandling, da de 5 Brothas-medlemmer nåede at løbe fra stedet. Den sidste af de personer, der var tiltalt, var ikke tiltalt for aktivt at have deltaget i episoderne, men for på et overordnet plan at have planlagt de to drabsforsøg ved at samle og instruere en del af de øvrige tiltalte.

 

De to angreb blev foretaget af personer, der befandt sig i tre biler. Bevisførelsen bestod bl.a. i overvågningsvideoer, teleoplysninger, DNA og navnlig sammenligning af de på overvågningsvideoerne viste personer med de tiltalte. En stor del af sammenligningerne vedrørte beklædningen på de personer, der havde udøvet angrebene og det tøj, de tiltalte var i besiddelse af ved senere ransagninger og anholdelser.

 

Under sagen, der forløb over 19 retsdage siden den 11. januar 2019, opgav anklagemyndigheden påtalen mod en af de tiltalte, som retten herefter straks frifandt.

 

Retten fandt det bevist, at angrebene var en del af den daværende bandekonflikt mellem LTF og Brothas. Retten fandt det ikke bevist, at der var tale om drabsforsøg, men alene forsøg på grov vold i Mjølnerparken og grov vold på Tagensvej.

 

Retten fandt det bevist, at ti af de tiltalte befandt sig i de tre biler og dermed var skyldig i grov vold og forsøg herpå.  Fire af de tiltalte blev frifundet. Den sidste person, der var tiltalt for den overordnede planlægning, blev ligeledes frifundet. Rettens afgørelse var i al væsentlighed enstemmig, dog ikke for to af de frifundne og for den person, der var tiltalt for den overordnede planlægning.

 

Straffene for de ti dømte blev fastsat til fængsel mellem 3½ år og 6 år, idet der herved bl.a. blev taget hensyn til de dømtes alder og tidligere straffe. Det var for alle dømte en skærpende omstændighed, at handlingerne blev foretaget som led i en eksisterende bandekonflikt.  

 

To af de dømte var udlændinge. Anklagemyndigheden havde overfor disse nedlagt påstand om udvisning. Retten idømte den ene af de to udlændinge, en 38-årig mand fra Pakistan, udvisning med indrejseforbud for bestandig. Den anden udlænding, en 22-årig iraker, blev idømt en betinget udvisning.

 

Yderligere henvendelser om sagen, der blev behandlet under nr. S-3723/2018, kan fås ved henvendelse til retspræsident Christian Lundblad, tlf.nr. 99 68 50 70.
Til top Sidst opdateret:  
Retten på FrederiksbergseperatorHowitzvej 32seperator2000 FrederiksbergseperatorTelefon: 99685000seperatorEmail: frederiksberg@domstol.dk