Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Dom til anbringelse på psykiatrisk afdeling efter brandstiftelse 
11-12-2019 

Et enigt nævneting ved Retten på Frederiksberg har i dag fundet en mandlig tiltalt skyldig i overtrædelse af straffelovens § 181, stk. 1, ved at have forvoldt ildebrand i en etageejendom i Københavns Nordvest-kvarter.

Ved branden skete der skade for 109.823,44 kr.

På baggrund af bl.a. en retspsykiatrisk erklæring og en udtalelse fra Retslægerådet fandt nævnetinget i enstemmighed, at tiltalte på gerningstidspunktet var sindssyg og dermed omfattet af personkredsen i straffelovens § 16, stk. 1, 1. pkt. Der var endvidere enighed om, at tiltalte på grund af sindssygen var utilregnelig på gerningstidspunktet.

Den retspsykiatriske erklæring og udtalelsen fra Retslægerådet anbefalede, at tiltalte – hvis han blev fundet skyldig – blev dømt til anbringelse i psykiatrisk afdeling, idet den lægefaglige vurdering var, at tiltalte fortsat var sindssyg, og at en anbringelse i psykiatrisk afdeling ville være den mest formålstjenlige foranstaltning til imødegåelse af risikoen for ny kriminalitet.

På denne baggrund og efter en samlet vurdering af sagens øvrige omstændigheder, fandt nævningetinget, ligeledes i enighed, at en anbringelse i psykiatrisk afdeling var formålstjenlig for at forebygge yderligere lovovertrædelser, og at mindre indgribende foranstaltninger ikke var tilstrækkelige.

Tiltalte blev herefter i medfør af straffelovens § 68 dømt til anbringelse i psykiatrisk afdeling. I medfør af straffelovens § 68 a, stk. 2, jf. stk. 1, blev der ikke fastsat nogen længstetid for foranstaltningen.

Den dømte udbad sig betænkningstid.

Den dømte blev fortsat varetægtsfængslet i surrogat på psykiatrisk afdeling.

Sagen har journalnummer SS-7810/2019.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til pressekontaktdommer Christian Lundblad, tlf.nr. 99 68 51 11 eller mail chl@domstol.dk .

Til top Sidst opdateret: 11-12-2019 
Retten på FrederiksbergseperatorHowitzvej 32seperator2000 FrederiksbergseperatorTelefon: 99685000seperatorEmail: frederiksberg@domstol.dk