Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Dom i sag om tredobbelt drab 
10-05-2017 

Straffe på fængsel på livstid og 10 års fængsel for drab på 3 unge mennesker, der lå og sov i en lejlighed på Frederiksberg. Endvidere fængsel i 1 år og 10 måneder for medvirken til at skaffe et af drabsvåbnene.

Om afgørelsen af skyldspørgsmålet i nævningesagen se tidligere pressemeddelelse.

Retten på Frederiksberg har idømt en 34-årige mand fængsel på livstid for drab på 3 mænd på henholdsvis 19 år, 23 år og 24 år, der lå og sov i en lejlighed på Chr. Paulsens Vej, Frederiksberg. Anklagemyndigheden havde nedlagt påstand om livstidsstraf og forsvareren havde nedlagt påstand om tidsbestemt straf på fængsel i 16 år.

En 25-årig mand blev idømt fængsel i 10 år for medvirken til drabene. Anklagemyndigheden havde nedlagt påstand om forvaring som anbefalet af Retslægerådet på grund af vurdering af mandens farlighed. Forsvareren havde nedlagt påstand om tidsbestemt straf.

En 27-årige blev idømt fængsel i 1 år og 10 måneder for at have medvirket til at skaffe en tromlerevolver kaliber 38 med tilhørende ammunition, der blev anvendt til drabene.

Den 34-årige mand og den 25-årige mand ankede begge dommen med påstande om frifindelse subsidiært formildelse.

Den 27-årige mand modtog dommen.

Sagen har j.nr. 10454/2016.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til pressekontaktdommer Niels Christian Baark på direkte telefon 99685145 eller på mail ncb@domstol.dk.

Til top Sidst opdateret: 10-05-2017 
Retten på FrederiksbergseperatorHowitzvej 32seperator2000 FrederiksbergseperatorTelefon: 99685000seperatorEmail: frederiksberg@domstol.dk