Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Dom i sag om hacking af CSC 
31-10-2014 

Et nævningeting ved Retten på Frederiksberg har i dag idømt to mænd fængselsstraffe på henholdsvis 3½ år og 6 måneder i en sag om hacking af CSC Danmark A/S i 2012 (hackersagen).

Den ene mand, en 30-årig svensk statsborger, blev idømt fængsel i 3 år og 6 måneder og udvist af Danmark for bestandig. Han var blevet fundet skyldig i hacking og groft hærværk i forbindelse hermed i perioden fra den 13. februar 2012 til slutningen af august 2012.

Den anden mand, en 21-årig dansker, blev idømt fængsel i 6 måneder. Han var alene blevet fundet skyldig i medvirken til den 30-åriges forsøg på hacking den 13. og 14. februar 2012.

Skyldsspørgsmålet i sagen blev afgjort ved rettens kendelse af 30. oktober 2014. Pressemeddelelsen herom kan findes her.  Skyldskendelsen i sin helhed kan findes her.

Retten lagde ved straffastsættelsen på 3½ års fængsel for den 30-årige blandt andet vægt på, at hackingangrebet var systematisk og intensivt og havde en lang tidsmæssig udstrækning. Retten lagde også vægt på, at der blev downloadet betydelige mængder stærkt personfølsomme oplysninger. Der var afgivet 2 stemmer for at fastsætte straffen til fængsel i 4 år, 5 stemmer for at fastsætte straffen til fængsel i 3½ år, og 5 stemmer for at fastsætte straffen til fængsel i 3 år.

Retten lagde ved straffastsættelsen på 6 måneders fængsel for den 21-årige vægt på omfanget af hans medvirken og formålet hermed, herunder at han havde medvirket til forsøg på at skaffe sig uberettiget adgang til stærkt personfølsomme oplysninger. Der var afgivet 2 stemmer for at fastsætte straffen til fængsel i 9 måneder, 1 stemme for at fastsætte straffen til fængsel i 8 måneder, og 9 stemmer for at fastsætte straffen til fængsel i 6 måneder.

Sagen har været behandlet over 16 retsdage af et nævningeting bestående af 6 nævninger og 3 juridiske dommere. (Der har været 2 nævningesuppleanter.)

Den 30-årige mand ankede dommen til landsretten med påstand om frifindelse, subsidiært formildelse. Han har været frihedsberøvet i Danmark siden den 27. november 2013 og blev fortsat varetægtsfængslet efter dommen.

Den 21-årige mand modtog dommen. Han har været frihedsberøvet siden den 5. juni 2013 og blev løsladt efter afsigelsen af skyldskendelsen den 30. oktober 2014.

Sagen har journalnummer SS-5591/2014.
Til top Sidst opdateret: 26-11-2014 
Retten på FrederiksbergseperatorHowitzvej 32seperator2000 FrederiksbergseperatorTelefon: 99685000seperatorEmail: frederiksberg@domstol.dk