Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Dom i sag om bl.a. besiddelse af skydevåben, nærliggende fareforvoldelse, grov vold og straffelovens bandebestemmelse 
19-06-2019 

Retten på Frederiksberg har i dag afsagt dom i en sag, hvor 3 mænd på henholdsvis 25, 26 og 28 år blev frifundet for medvirken til besiddelse af skydevåben og nærliggende fareforvoldelse mv. på Husum Torv.
De tre mænd var tiltalt for som led i en bandekonflikt at have medvirket til den 31. maj 2018 på Husum Torv at have bragt en bil til standsning, skudt op i luften, truet personerne i bilen og udøvet grov vold mod en af personerne, jf. straffelovens § 192 a, § 252, stk. 1, § 266 og § 245, stk. 1, jf. § 81 a, stk. 1. Endvidere var den ene mand tiltalt for at have forsøgt at køre en politimand ned under flugt fra gerningsstedet, jf. straffelovens § 119, stk. 1, og § 245, stk. 1, jf. § 21.
 
Sagen blev behandlet af et nævningeting, hvor de tiltalte ved en enstemmig dom blev frifundet for besiddelse af skydevåben og fareforvoldelse. Nævningetinget lagde vægt på, at ingen vidner kunne be- eller afkræfte, at gerningsmændene havde været i besiddelse af et ægte skydevåben, og efter de tekniske undersøgelser kunne det alene konstateres, at der på gerningsstedet var afgivet skud fra politiets tjenestevåben. To af mændene blev af nævningetingets flertal frifundet for trusler og grov vold, mens et mindretal fandt, at de var skyldige heri. Den tredje mand blev af et enigt nævninge­ting fundet skyldig i medvirken til trusler og grov vold mod en af personerne i den bil, gernings­mændene havde bragt til standsning. Endvidere blev han fundet skyldig i forsøg på grov vold mod en politimand ved som fører af gerningsbilen under flugt at have forsøgt at påkøre politimanden. Et enigt nævningeting fandt, at det ikke var bevist, at der var tale om et opgør mellem bandegrup­peringer.
 
Retten fastsatte straffen til 10 måneders ubetinget fængsel for den dømte gerningsmand, som udbad sig betænkningstid. 
 
De 3 mænd havde været varetægtsfængslet siden den 31. maj 2018.
 
Sagen har journalnummer SS-8627/2018.
 
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til pressekontaktdommer Christian Lundblad,
tlf.nr. 99 68 51 11 eller mail chl@domstol.dk .
Til top Sidst opdateret: 16-09-2019 
Retten på FrederiksbergseperatorHowitzvej 32seperator2000 FrederiksbergseperatorTelefon: 99685000seperatorEmail: frederiksberg@domstol.dk