Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Bøde for deling af krænkende video 
20-03-2019 

Sagen var rejst som én ud af et stort antal sager vedrørende udbredelse af to børnepornografiske videoer på internettet siden sommeren 2015, det såkaldte ”Umbrella-kompleks”

Sagen var rejst som én ud af et stort antal sager vedrørende udbredelse af to børnepornografiske videoer på internettet siden sommeren 2015, det såkaldte ”Umbrella-kompleks”. Den tiltalte, en ung mand født i 1998, var tiltalt for i september 2015 at have delt én af de to børnepornografiske videoer til 20 personer, jf. straffelovens § 235, stk. 1.

Tiltalte nægtede at have delt videoen.

Retten fandt det bevist, at tiltalte havde delt videoen. Efter en samlet vurdering af videoen fandt retten, at det ikke var bevist, at tiltalte havde haft forsæt til at dele børnepornografisk materiale. Da videoen indeholdt billeder af de forurettede, der åbenbart kunne forlanges unddraget offentligheden, og da videoen desuden var egnet til at krænke de forurettedes blufærdighed, blev tiltalte fundet skyldig i overtrædelse af straffelovens § 232 og § 264 d. Tiltalte blev endvidere fundet skyldig i at have krænket blufærdighed for modtagerne af videoen.

Straffen blev fastsat til 5 dagbøder på hver 500 kr.  

Retten lagde ved strafudmålingen blandt andet vægt på karakteren af videoen og på, at videoen på én gang var udbredt til 20 personer, der alle gik i tiltaltes handelsgymnasieklasse. Retten lagde endvidere vægt på tiltaltes gode personlige forhold, herunder navnlig at han ikke tidligere var straffet.

Tiltalte blev dømt til at betale en godtgørelse til de forurettede på henholdsvis 1.000 kr. og 5.000 kr. Størrelsen af beløbene blev fastsat blandt andet under hensyn til videoens krænkende karakter og til, at tiltalte har muliggjort nye delinger og derfor har været med til at forlænge krænkelsesperioden for de forurettede, jf. herved Højesterets dom af 11. januar 2019 i sag 159/2018.

Sagen har journalnummer SS-591/2019

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til retspræsident Christian Lundblad, tlf.nr. 99 68 50 70.

 

Til top Sidst opdateret: 20-03-2019 
Retten på FrederiksbergseperatorHowitzvej 32seperator2000 FrederiksbergseperatorTelefon: 99685000seperatorEmail: frederiksberg@domstol.dk