Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

8 års fængsel for forsøg på manddrab og banderelateret vold. 
31-10-2017 

Retten på Frederiksberg har i dag afsagt dom i en nævningesag, hvor en 23-årig mand med britisk statsborgerskab blev idømt en fællesstraf på 8 års fængsel for forsøg på manddrab i Valby samt blev udvist for bestandigt.
Den 23-årige mand, der var 22 år på gerningstidspunktet, blev af 5 nævninger og de 3 juridiske dommere fundet skyldig i forsøg på manddrab efter straffelovens § 237, jf. § 21, ved den 19. august 2016 ca. kl. 02.00 efter forudgående aftale med en 27-årig medtiltalt at have indfundet sig på INGO tankstationen ved krydset Danshøjvej og Vigerslev Alle i Valby og sammen med 3-4 ikke identificerede gerningsmænd at have forsøgt at dræbe en 19-årig mand med ikke under 26 knivstik og knivsnit i ansigtet, ryggen ben og arme. En nævning stemte for at frifinde for drabsforsøg og alene dømme for grov vold.

Den 23-årige, der er medlem af LTF, blev endvidere af samtlige nævninger og dommere dømt for vold af særlig rå, brutal eller farlig karakter efter straffelovens § 245, stk. 1, (jf. § 247, stk. 1, idet han tidligere var dømt for vold) ved den 20. juni 2017 på en gårdtur i Vestre Fængsel sammen med 6-7 andre bandemedlemmer at have overfaldet 2 medlemmer af en anden bande, idet disse blev slået, sparket og trampet adskillige gange i hovedet og på kroppen, mens de lå ned.

Straffen blev af flertallet fastsat til fængsel i 8 år. Den dømte var tidligere straffet flere gange for røveri og vold, og i straffen indgik en reststraf på fængsel i 454 dage efter en prøveløsladelse. Den dømte, der var født og opvokset i Danmark, hvor hans mor og 5 ældre søskende bor, blev endvidere udvist med indrejseforbud for bestandigt, idet flertallet ikke fandt, at en udvisning var i strid med Danmarks internationale forpligtelser, herunder Menneskerettighedskonventionen og EU-opholdsdirektivet. Der blev lagt vægt på forholdenes karakter, og at den dømte tidligere var straffet flere gange for personfarlig kriminalitet. Han var endvidere tidligere betinget udvist og havde modtaget tilkendegivelse om påstanden om udvisning i den foreliggende sag, inden han begik volden i fængslet.

Den dømte 23-årige mand ankede dommen med påstand om frifindelse i det ikke erkendte omfang og frifindelse for påstanden om udvisning.

Den dømte, der har været varetægtsfængslet siden den 24. november 2016, blev fortsat varetægtsfængslet efter dommen. 

Den medtiltalte 27-årige mand blev af et flertal af nævninger og dommere dømt for at have medvirket til vold efter straffelovens § 244 ved direkte eller indirekte at have ført den medtiltalte og de øvrige gerningsmænd til gerningsstedet, hvor han havde sat forurettede af. Straffen blev fastsat til 40 dages betinget fængsel, idet retten blandt andet lagde vægt på, at den pågældende var blevet truet til at medvirke.

Den 27-årige udbad sig betænkningstid med hensyn til anke.

Sagen har journalnummer SS-2578/2017.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til pressekontaktdommer Niels Christian Baark, tlf.nr. 99 68 51 41 eller mail ncb@domstol.dk.

Til top Sidst opdateret: 31-10-2017 
Retten på FrederiksbergseperatorHowitzvej 32seperator2000 FrederiksbergseperatorTelefon: 99685000seperatorEmail: frederiksberg@domstol.dk