Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

17-årig dømt for drabsforsøg og 30-årig frifundet for drab og drabsforsøg 
28-06-2017 

Retten på Frederiksberg har i dag i en nævningesag fundet en 17-årig mand skyldig i drabsfor-søg og våbenbesiddelse. En 30-årig mand blev frifundet for drab og drabsforsøg på grund af nødværge. Han blev dømt for våbenbesiddelse og grov vold.

Den 17-årige og den 30-årige, der var medlemmer af hver sin bandegruppering, var begge tiltalt i sagen i forbindelse med en skudepisode, der fandt sted den 16. juni 2016 ca. kl. 23.00 på Peter Bangs Vej på Frederiksberg. De erkendte begge at have afgivet flere skud mod personer fra den anden gruppering, men påstod begge, at de havde handlet i selvforsvar (nødværge). Den 17-årige befandt sig i en bil sammen med to andre personer, herunder en 21-årig mand. Sagen mod den 21-årige behandles særskilt, idet han efter skudepisoden er udrejst af landet. Føreren af bilen, hvor den 17-årige og 21-årige befandt sig, blev ramt af skud og døde. De dræbende skud blev afgivet af den 30-årige, der befandt sig i en anden bil.

Et enigt nævningeting fandt, at den 17-årige var skyldig i drabsforsøg ved at have affyret flere skud mod den bil, hvor den 30-årige befandt sig sammen med de to andre personer, og mod en anden bil, hvor der befandt sig en person fra samme gruppering. Bilerne blev ramt af i alt syv skud, hvoraf de fem skud blev affyret af den 17-årige. Et af skuddene gik igennem forruden og førersædets ryglæn. Der var ingen i de to biler, der blev ramt af skud.

Retten fandt det bevist, at skyderiet blev indledt ved skud afgivet fra den bil, hvor den 17-årige, den 21-årige og den afdøde befandt sig. De var maskerede og havde medbragt en skarpladt pistol og en skarpladt revolver. Forud for episoden havde den 30-årige medvirket til ulovlig tvang og blufærdighedskrænkelse over for den 21-årige, som sammen med en anden person var blevet tvunget til at klæde sig af. Episoden var blevet filmet af den 30-årige, og han havde efterfølgende udsendt optagelsen til flere andre. Retten fandt ikke, at den 17-årige havde handlet i nødværge. Den 17-årige blev ligeledes dømt for våbenbesiddelse.

Den 30-årige erkendte, at han besvarede skuddene ved selv at affyre to skud mod den anden bil, mens han sad i bilen, ligesom han efterfølgende besvarede skuddene, da han løb væk fra bilen, ved yderligere at affyre fem skud. Bilen, hvor den 21-årige befandt sig, blev ramt af fem skud, hvoraf det ene ramte føreren af bilen i hovedet og et andet i siden. Et enigt nævningeting fandt, at det måtte have stået den 30-årige klart, at han ved at besvare skuddene ville kunne dræbe en eller flere af personerne i bilen. Retten bemærkede, at området for nødværge må anses for begrænset i situationer, hvor en person selv bringer sig i en faresituation, f.eks. hvor en person frivilligt deltager i et møde i det kriminelle miljø, hvor der medbringes våben fra begge sider, men fandt, at den 30-årige, selv om han havde medbragt en pistol, og selv om han var i en konflikt med medlemmer fra en anden bandegruppering, havde handlet i nødværge, idet det ikke var godtgjort, at han var klar over, at der var et overhængende angreb mod ham eller hans gruppe. Han blev derfor frifundet for drab og drabsforsøg, men fundet skyldig i våbenbesiddelse.

Den 30-årige var endvidere tiltalt for drabsforsøg ved med en hastighed af ca. 40 km/t at have påkørt den 21-årige, da han løb væk fra gerningsstedet. Den tiltalte forklarede, at han efter skudepisoden kørte væk fra gerningsstedet og her blev opmærksom på en af personerne fra den anden gruppering, der løb væk fra gerningsstedet. Han erkendte, at han kørte ind foran den løbende person, men forklarede, at det var for at standse personen og ikke for at ramme ham. Retten frifandt tiltalte for drabsforsøg, men dømte tiltalte for grov vold. Retten lagde til grund, at hastigheden på påkørselstidspunktet var mindst 20 km/t.

Den 30-årige blev idømt fængsel i 4 år. Han modtog dommen.

Den 17-årige blev idømt fængsel i 6 år. Der blev ved strafudmålingen i formildende retning lagt vægt på, at han på gerningstidspunktet var 16 år. Den 17-årige udbad sig betænkningstid med henblik på eventuel anke.

Retten bestemte, at begge de domfældte skal forblive fængslede med henblik på afsoning.

Sagen har j.nr. SS 10220/2016.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til pressekontaktdommer Niels Christian Baark på direkte telefon 99685145 eller på mail ncb@domstol.dk.
Til top Sidst opdateret: 28-06-2017 
Retten på FrederiksbergseperatorHowitzvej 32seperator2000 FrederiksbergseperatorTelefon: 99685000seperatorEmail: frederiksberg@domstol.dk