Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Sikkerhedskontrol ved Retten på Frederiksberg 
02-07-2015 

Retten på Frederiksberg har indført adgangskontrol for rettens brugere og personale.

Domstolsstyrelsen har iværksat en 1-årig forsøgsordning med permanent adgangskontrol ved fem byretter, herunder Retten på Frederiksberg.

Formålet er at gøre nogle praktiske erfaringer med permanent adgangskontrol, herunder vurdere om en sådan kontrol øger sikkerheden og personalets og brugernes tryghedsfølelse.

Ordningen medfører, at stort set alle, der møder i retten (f.eks. parter, vidner, lægdommere, sagkyndige dommere, skønsmænd, advokater, publikum - herunder børn, leverandører, håndværkere og undertiden rettens eget personale), skal gå igennem en scanner. Medbringes en taske, vil den også blive scannet, eventuelt gennemlyst af et røntgenscanner.  Nogle af de mødende vil efter omstændighederne blive visiteret af rettens vagtpersonale.

Hvis der bliver behov for visitation ved at klappe og beføling uden på tøjet, kan det altid forlanges, at visitationen sker af en vagt af samme køn. Efter omstændighederne kan det blive nødvendigt at gennemføre visitationen i et særskilt lokale.

De eneste, der normalt undgår adgangskontrol, er medarbejdere ved politiet samt fængsels­per­sonale, hvor visitation af flere grunde ikke giver nogen mening. De pågældende skal dog fo­revise billedlegitimation.

Hvis man har pligt til at møde i retten, f.eks. som tiltalt eller vidne, men alligevel nægter at gå igennem sikkerhedskontrollen, vil det i henhold til retsplejeloven blive sidestillet med udeblivelse. Det kan i yderste konsekvens medføre anholdelse, bøde eller dom som udebleven. Hvis en besøgende nægter at lade sit tøj visitere eller sine effekter undersøge, skal den pågældende i øvrigt vises ud af retsbygningen.

De ting, som navnlig ikke vil være tilladt at medbringe, er pistoler, knive, sakse, sprøjter, spidse paraplyer, peberspray, tåregas, glasflasker og andre genstande, der kan anvendes som våben (f.eks. store halskæder, nøglekæder, syre, brandbare væsker etc.).

Visse potentielt farlige genstande må dog ud fra en konkret vurdering, der omfatter den besøgendes særlige behov, gerne medtages i retten. Det drejer sig f.eks. om uundværlige insulinsprøjter og krykker.

Lovlige genstande, der ikke må medtages i retten, kan eventuelt - mod kvittering - opbevares af retten. De udleveres til den besøgende, når retten forlades.

Genstande, der er blevet opbevaret under dagens retsmøder, og som ikke er blevet afhentet ved dagens afslutning, opbevares af retten i 4 uger. Herefter overgives de til politiets hittegodskontor eller - hvis de er værdiløse - bliver destrueret.

Visitation vil altid ske med størst mulig hensynsfuldhed og må ikke være mere vidtgående end nødvendigt.

Besøgende, som mener at have særlige behov, der skal tages hensyn til (f.eks. handicappede, gravide, syge mv.), bedes venligst orientere sikkerhedsvagterne herom.

Adgangskontrollen kan desværre medføre ventetid ved rettens indgang. Alle opfordres derfor venligst til at møde i god tid, idet det er den mødendes eget ansvar at møde til tiden. Såfremt en mødende er i tidnød, kan dette dog meddeles til vagten, der herefter vil vurdere, om det er muligt, at den pågældende hurtigere går igennem kontrollen.

For at adgangen til retten kan forløbe helt uproblematisk, skal jeg opfordre alle besøgende til så vidt muligt at undlade at medbringe metalgenstande af nogen art, herunder tasker med metalbeslag o.l.

Eventuelle klager over kontrollen bedes rettet – skriftligt – til undertegnede.

Jeg beder afslutningsvis venligst om, at det erindres, at kontrollen indføres for at øge sikkerheden og trygheden for alle, der møder i retten - og ikke for at genere nogen. Vagterne vil i øvrigt gøre alt for at sikre en smidig og respektfuld behandling af de mødende. 

Retten på Frederiksberg, den 2. juli 2015.

 

  Torben Goldin

Retspræsident

Til top Sidst opdateret: 22-06-2015 
Retten på FrederiksbergseperatorHowitzvej 32seperator2000 FrederiksbergseperatorTelefon: 99685000seperatorEmail: frederiksberg@domstol.dk