Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Advokater 

Her kan du finde lister over de beneficerede advokater samt de advokater, der yder offentlig retshjælp ved Retten på Frederiksberg.

Beneficerede advokater

Beneficerede advokater er advokater, som retten kan beskikke som forsvarere i straffesager eller for parter i civile sager, der har fri proces.

Listen over beneficerede advokater kan hentes her

Udover rettens beneficerede advokater, har en række advokater oplyst, at de yder offentlig retshjælp

Listen over retshjælpsadvokater hentes her.

Dokumentation ved ombeskikkelse af forsvarer

Efter retsplejelovens § 735, stk. 1, skal forsvarere beskikkes af rettens præsident. Efter retsplejeloven skal retten endvidere påse, at den der møder som rettergangsfuldmægtig for en part er befuldmægtiget til dette. Hvis der er beskikket en forsvarer for en sigtet/tiltalt, er det den pågældende forsvarer, der fremgår som den, der har fuldmagten.

I tilfælde af en ombeskikkelse, skal retten derfor sikre sig, at der foreligger et ønske fra den sigtede/tiltalte om, at en anden advokat end den, der allerede er beskikket og dermed har fuldmagten, skal overtage forsvaret og dermed fuldmagten. Retten stiller derfor krav om dokumentation fra enten den sigtede/tiltalte eller en meddelelse fra indehaveren af fuldmagten, når der anmodes om ombeskikkelse.

Dokumentation ved anmodninger om ombeskikkelse kan ske enten ved at fremsende sigtedes/tiltaltes skriftlige ønske om ombeskikkelse, eller ved at den allerede beskikkede forsvarer anmoder om ombeskikkelse over for retten.

 

Autoriserede bobestyrere

Her kan du se hvilke advokater, der er autoriserede som bobestyrere ved retten på Frederiksberg.

Listen over autoriserede bobestyrere hentes her. 

 

Links til Advokatvagt og Retshjælpen

Advokatvagten på Frederiksberg

Københavns Advokaters Retshjælp

Københavns Retshjælp 

 

Tilbage til forsiden

Til top Sidst opdateret: 11-09-2019 
Retten på FrederiksbergseperatorHowitzvej 32seperator2000 FrederiksbergseperatorTelefon: 99685000seperatorEmail: frederiksberg@domstol.dk