Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Sagsbehandlingstider 

Her kan du se ekspeditions- og berammelsestider for forskellige typer sager ved Retten på Frederiksberg.

Berammelsestid er den tid det forventes at vare fra retten modtager sagen til første retsmøde, eller fra sagen er klar til berammelse og indtil der kan afholdes retsmøde.

 

Straffesager

 • Hastesager berammes inden for 2 måneder
 • Doms- og tilståelsessager berammes inden for 5 måneder  
 • Færdsels- og bødesager berammes inden for 5 måneder

Civile sager

 • Første (telefon) møde: Berammelsestid 2-4 uger
 • Retten kan tilbyde tid til retsmægling om 4 uger
 • Retten kan tilbyde tid til hovedforhandling
  • Familiesager: Berammelsestid 5 - 7 uger
  • Øvrige sager: Berammelsestid 6 måneder
 • Småsager:
  • Telefonmøder: Berammelsestid 3 - 6 uger efter modtagelse af svarskrift
  • Hovedforhandling: Berammes inden for 2 måneder

Dødsboer 

 • Skifteretten sender brev til boets kontaktperson inden for 1 uge efter at have modtaget oplysning om dødsfaldet fra kirkekontoret
 • Skifteretten har en ekspeditionstid på 1-2 uger for indleveret post
 • Ca. 2 uger efter modtagelse af blanketter fra kontaktpersonen, sender skifteretten en skifteretsattest til boets kontaktperson

Fogedsager

 • Almindelige udlægssager: Berammelsestid 5 måneder 
 • Udsættelse af lejemål - udkørende: Berammelsestid 2 måneder
 • Samværssager: Berammelsestid 1 måned
 • Tvangsauktioner: Berammelsestid 8 uger
Til top Sidst opdateret: 25-10-2018 
Retten på FrederiksbergseperatorHowitzvej 32seperator2000 FrederiksbergseperatorTelefon: 99685000seperatorEmail: frederiksberg@domstol.dk