Hop til indhold
Retten på Færøerne

Retten på Færøerne lukker ned fra mandag den 16. marts 2020 

- nødberedskabet forsætter til 14. april 2020


01-04-2020 

Retten iværksætter lige som andre offentlige myndigheder et nødberedskab foreløbigt frem til 14. april 2020 for at forhindre spredning af Coronavirus og for at sikre, at Retten på Færøerne fortsat kan løse sin samfundskritiske opgaver.
   

Dette er også gældende for de råd og nævn, som Retten på Færøerne forvalter, dvs. Færøernes Ulykkesforsikringsråd, Overfredningsnævnet, Sterilisationsnævnet og Erstatningsnævnet.

 

Kun helt få særlige straffesager og hastende/
kritiske sager bliver behandlet.

 

Alle andre sager udsættes indtil videre.
Berammede sager frem til 14. april 2020 aflyses.

 

De særlige straffesager og hastende/kritiske sager, der bliver behandlet er

·         Grundlovsforhør

·         Forlængelser af varetægtsfængslinger o.l.

·         Afsigelse af kendelser om indgreb, hvis de haster

·         Arrestantsager, der pga. proportionalitetsprincippet ikke kan udsættes

·         747 forhør, der ikke kan udsættes

·         Fogedforretninger, der ikke kan udsættes.

·         Afhentning af børn, der er ved at blive smuglet ud af landet etc.

·         Administrative frihedsberøvelser, hvis den pågældende stadig er tilbageholdt

·         Visse konkurssager af hastende karakter

·         Andre sager, hvor det af hensyn til parter, vidner, tiltalte og forurettede vil være helt uproportionalt at udsætte sagens behandling, når retten skønner, at sagen kan gennemføres på forsvarlig vis

 

Dødsanmeldelser behandles uændret.  

Sager bliver som udgangspunkt udsat på følgende sagsområder:

·         Straffesager, herunder også igangværende hovedforhandlinger

·         Civile sager, herunder også igangværende hovedforhandlinger

·         Fogedsager, bortset fra de mest hastende

·         Dødsboskiftesager

·         Notarialforretninger, som ikke er særlig hastende, bortset fra anmodninger fra erhvervsdrivende.

Borgere skal ikke møde til sager i retten, så længe nødberedskabet er gældende.
Sagerne bliver berammet på ny, og nye indkaldelser bliver sendt ud.

 

Der vil kun være helt begrænset virksomhed i retten.

Retten kan kontaktes om hastende og kritiske sager på telefon 31 10 03 mellem kl. 9 og 12, og via embedets hovedmail, som fremgår nederst på denne side.

Det er også muligt at kontakte skifteretten om skiftesager på tlf. 35 84 00 mellem klokken 9 og 12, dog ikke onsdag.

 

Indtil videre bliver kun helt hastende/kritiske henvendelser behandlet og besvaret. Anden post kan først forventes besvaret, når nødberedskabet er sat ud af kraft.

 

Ekspeditionen er lukket, men det er muligt at aftale tid til at aflevere post mellem kl. 9 og 12.

 

Opdateret 1. april 2020.

 

 Seneste nyt

Til topSidst opdateret:  
Retten på FærøerneseperatorC. Pløyensgøta 1 seperatorFO-110 TórshavnseperatorTelefon: +298311003seperatorEmail: post@sorinskrivarin.fo