Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Aktuelle ekspeditions- og berammelsestider 

Her kan du se rettens aktuelle ekspeditions- og berammelsestid for forskellige typer sager.
 

Berammelsestid er den tid det forventes at vare fra retten modtager sagen til første retsmøde, eller fra sagen er klar til berammelse og indtil der kan afholdes retsmøde.

Straffesager      

 • Voldssager og arrestantsager bliver så vidt muligt berammet til foretagelse inden 37 dage regnet fra modtagelse af anklageskriftet.
 • I de fleste andre sager berammes der møde i sagen ca. 6 måneder efter, at sagen er modtaget. Dette kan dog svinge noget alt efter, hvor mange sager der modtages fra anklagemyndigheden.

 

Civile sager

 • Første (telefon)møde: 6 uger
 • Retten kan tilbyde tid til retsmægling om 2 måneder

 

Retten kan tilbyde tid til hovedforhandling

 •    ½ dags varighed: 7 måneder
 •    1 dags varighed: 7 - 8 måneder
 •    Forældreansvarssager: Om 2-3 måneder

Du kan selv medvirke til, at din civile sag behandles uden unødig ventetid. Læs mere her

Dødsboer

 • Kort efter at have modtaget oplysning om dødsfaldet fra kirkekontoret, sender Skifteretten brev til boets kontaktperson
 • 2-3 uger efter modtagelse af blanketter fra boets kontaktperson, sender Skifteretten skifteretsattest til boets kontaktperson
 • 3-4 uger efter modtagelse af godkendelse af boopgørelsen fra SKAT, sender Skifteretten opkrævning af boafgift til boets kontaktperson

Insolvenssager

 • Gældssanering: Berammelsestid 3-5 uger
 • Konkurs: Berammelsestid 1-10 dage
 • Tvangsopløsning: Berammelsestid 4-6 uger

Fogedsager

 • Almindelig udlægssag: Berammelsestid 4-8 uger
 • Udsættelse af lejemål - udkørende: Berammelsestid 4-8 uger

Tvangsauktion: Berammelsestid 9-12 uger

 

Familieretssager

 • Fuldbyrdelelsessager: 2-6 uger
Til top Sidst opdateret: 23-09-2019 
Retten i EsbjergseperatorDokken 1seperator6700 EsbjergseperatorTelefon: 99688800seperatorEmail: esbjerg@domstol.dk