Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Hvad er tinglysning? 

Tinglysning er en offentlig registrering af:
  •  rettigheder over en fast ejendom f.eks. ejendomsret (skøder), pant (pantebreve mv.), retsforfølgning (udlæg, konkurs mv.) og begrænsede rettigheder over en ejendom (byrder, servitutter mv.),
  • rettigheder over en andel i en andelsboligforening eller en aktie eller anpart i henholdsvis et boligaktieselskab eller boliganpartsselskab omfattet af tinglysningslovens kapitel 6 b, f.eks. pant (pantebreve mv.), retsforfølgning (udlæg, konkurs mv.), men ikke f.eks. ejendomsret og brugsrettigheder,
  • rettigheder over biler, campingvogne mv. som f.eks. ejendomsforbehold, pant (pantebreve mv.), retsforfølgning (udlæg, konkurs mv.) og dødsfald, men ikke ejendomsret og brugsrettigheder,
  • rettigheder over en virksomheds aktiver og fremtidige erhvervelser (virksomhedspant),
  • rettigheder over løsøre,
  • ægtepagter,
  • værgemål (tidligere kaldet umyndiggørelse).

Tinglysning kan være en betingelse for, at rettigheden er gyldig.

I mange tilfælde er det nødvendigt at tinglyse rettigheder, som f.eks. pantebreve, for at sikre sin ret mod, at efterfølgende kreditorer opnår bedre rettigheder, eller skøder, for at sikre sig mod sælgers kreditorer eller sælgers videresalg.

Hvor bliver en rettighed tinglyst?
Fra den 8. september er tinglysningen samlet i Tinglysningsretten, Majsmarken 5, 9500 Hobro. Du kan derfor ikke længere rette henvendelse til byretterne, hvis du har spørgsmål om tinglysning.

Fra den 8. september kl. 9.00 foregår tinglysning af fast ejendom (f.eks. skøder, pantebreve eller servitutter) digitalt via hjemmesiden www.tinglysning.dk. Særligt komplicerede dokumenter vil behandlet manuelt af Tinglysningsretten.

Tinglysning af rettigheder i Bil-, Person- og Andelsboligbogen foregår også ved Tinglysningsretten, men denne del af tinglysningen er fortsat papirbaseret. Bil-, Person- og Andelsboligbogen forventes at blive digital i løbet af sommeren 2010. 

Har du spørgsmål vedrørende tinglysning, er du velkommen til at kontakte Tinglysningsretten på tinglysning@domstol.dk.

Til top Sidst opdateret: 25-08-2009 
DomstolsstyrelsenseperatorStore Kongensgade 1-3seperator1264 København K.seperatorEmail: post@domstolsstyrelsen.dk