Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Sagsbehandlingstider 

Her kan du se rettens aktuelle ekspeditions- og berammelsestid for forskellige typer sager.
 
 
Berammelsestid er den tid det forventes at vare fra retten modtager sagen til første retsmøde, eller fra sagen er klar til berammelse og indtil der kan afholdes retsmøde.
 
Straffesager
· Hastende straffesager: Berammelsestid 5 uger
· Øvrige straffesager: Berammelsestid 15måneder 
 
Civile sager
· Første (telefon)møde: Berammelsestid 3 måneder efter  
  svarskrift er modtaget
· Retten kan tilbyde tid til hovedforhandling
· ½ dags varighed: Om 12 måneder
· 1 dags varighed: Om 15 måneder
. Retsmægling kan tilbydes inden for 3 uger 
 
Familieansvarssager
 . Første telefonmøde: Berammelsestid ca. 6-8 uger
 . Hovedforhandling: indenfor ca. 23-25 uger
  Tvangfuldbyrdelse af samvær: indenfor 3-4 uger
 
Du kan selv medvirke til, at din civile sag behandles uden unødig ventetid. Læs mere her
 
Dødsboer
· Skifteretten sender brev til boets kontaktperson senest dagen
  efter at have modtaget oplysning om dødsfaldet fra
  kirkekontoret
· Senest 7 uger efter modtagelse af blanketter fra kontakt-
  personen, sender skifteretten en skifteretsattest til boets
  kontakt person
. Senest 4 måneder efter skifteretten har modtaget
   boopgørelsen, vil den blive gennemgået og videre-
   sendt til SKAT
· Senest 3 uger efter at skifteretten har modtaget  godkendelse af boopgørelsen fra SKAT, sender skifteretten opkrævning af boafgift til boets kontaktperson
 
Insolvenssager
· Gældssanering: Berammelsestid 4-6 uger
· Konkurs: Berammelsestid 1-10 dage
· Tvangsopløsning: Berammelsestid 3-8 uger
 
Fogedsager
· Almindelig udlægssag: Berammelsestid 12-13 uger
· Udsættelse af lejemål - udkørende: Berammelsestid 2-4 uger · Udsættelse af lejemål - kontor: Berammelsestid 2-4 uger
· Tvangsauktion: Berammelsestid 8-10 uger

 

Til top Sidst opdateret: 06-01-2020 
Retten i ÅrhusseperatorVester Allé 10seperator8000 Aarhus CseperatorTelefon: 99687800seperatorEmail: aarhus@domstol.dk