Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Straffesager uge 44 
14-10-2019 

Her kan du se retsliste for straffesager i uge 44 i Retten i Aarhus.
Opmærksomheden henledes på, at der kan være nedlagt forbud mod offentlig gengivelse af navn, stilling eller bopæl på sigtede (tiltalte) eller andre under sagen nævnte personer eller mod, at de pågældendes identitet på anden måde offentliggøres (navneforbud).
 
Straffesag, Sager m/lægdommere, Almindelige m/domsmænd
28-10-2019 kl.09:00. Retssal 4. Rettens j.nr.: SS 5-3758/2018
Retsmødet er offentligt
Dommer: Tina van Steen
Sagen drejer sig om: Vold
Advokat: Bettina Antitsch Mortensen
Anklagemyndighed: PM
Politiets journalnr.: 4200-73241-00394-17
 
Straffesag, Sager u/lægdommere, Færdsel
28-10-2019 kl.09:00. Retssal 7. Rettens j.nr.: SS 10-1499/2019
Retsmødet er offentligt
Dommer: Grith Rosleff
Sagen drejer sig om: Færdselsuheld
Advokat: Keld Nomanni
Anklagemyndighed: PM
Politiets journalnr.: 4200-81170-00025-18
 
Straffesag, Sager m/lægdommere, Almindelige m/domsmænd
28-10-2019 kl.09:00. Retssal 5. Rettens j.nr.: SS 11-2159/2019
Retsmødet er offentligt
Dommer: Anne-Mette Gedbjerg
Sagen drejer sig om: Indbrudstyveri
Advokat: Henrik Feldt-Rasmussen
Anklagemyndighed: PM
Politiets journalnr.: 4200-75156-00017-19
 
Straffesag, Sager m/lægdommere, Almindelige m/domsmænd
28-10-2019 kl.09:00. Retssal 13. Rettens j.nr.: SS 3-4709/2019
Retsmødet er offentligt
Dommer: Tine Rud
Sagen drejer sig om: Arrestantsag
Advokat: Henrik Garlik
Advokat: Lars Thousig
Advokat: Mads Kjær Jensen
Anklagemyndighed: PM
Politiets journalnr.: 4200-75211-02063-18
 
Straffesag, Sager m/lægdommere, Almindelige m/domsmænd
28-10-2019 kl.09:00. Retssal 10. Rettens j.nr.: SS 1-4848/2019
Retsmødet er offentligt
Dommer: Dot Buchtrup
Sagen drejer sig om: indførsel af hash fra Holland til Danmark
Advokat: Helle Kaad Iversen
Anklagemyndighed: PM
Politiets journalnr.: 4200-71282-00004-18
Sagen drejer sig om: indførsel af hash fra Holland til Danmark
Advokat: Henrik Hougaard
Anklagemyndighed: PM
Politiets journalnr.: 4200-71282-00004-18
 
Straffesag, Diverse, Udlændingesag
28-10-2019 kl.09:00. Retssal 12. Rettens j.nr.: SS 8-8046/2019
Retsmødet er offentligt
Dommer: Mette Helby Jensen
Sagen drejer sig om: Udlændingelovens § 50, stk. 1 - prøvelse af ophævelse
udvisning
Advokat: Helle Holm Thomsen
Anklagemyndighed: PM
Politiets journalnr.: 4200-84130-00035-19
 
Straffesag, Diverse, Udlændingesag
28-10-2019 kl.09:30. Retssal 14. Rettens j.nr.: SS 73-276/2018
Retsmødet er offentligt
Dommer: Anette Fogh
Sagen drejer sig om: Prøvelse af bestemmelse om udvisning efter
udlændingelovens § 50
Advokat: Finn Roger Nielsen
Anklagemyndighed: PM
Politiets journalnr.: 4200-84130-00058-16
 
Straffesag, Sager u/lægdommere, Færdsel
28-10-2019 kl.09:30. Retssal 7. Rettens j.nr.: SS 10-8982/2018
Retsmødet er offentligt
Dommer: Grith Rosleff
Sagen drejer sig om: Færdselsuheld
Advokat: Klaus Jensen
Anklagemyndighed: PM
Politiets journalnr.: 4200-81580-00008-17
 
Straffesag, Sager u/lægdommere, Færdsel
28-10-2019 kl.10:00. Retssal 7. Rettens j.nr.: SS 10-2781/2019
Retsmødet er offentligt
Dommer: Grith Rosleff
Sagen drejer sig om: Påkørsel
Anklagemyndighed: PM
Politiets journalnr.: 4200-81090-00030-17
 
Straffesag, Sager u/lægdommere, Færdsel
28-10-2019 kl.10:35. Retssal 7. Rettens j.nr.: SS 10-2671/2019
Retsmødet er offentligt
Dommer: Grith Rosleff
Sagen drejer sig om: Kørsel frem mod rødt lys
Advokat: Hanne Sølgaard
Anklagemyndighed: PM
Politiets journalnr.: 4200-81021-00037-18
 
Straffesag, Øvrige straffesager, Ændring af betinget dom/Foranstaltning
28-10-2019 kl.11:20. Retssal 7. Rettens j.nr.: SS 10-6798/2019
Retsmødet er offentligt
Dommer: Grith Rosleff
Sagen drejer sig om: Begæring om ændring af dom
Advokat: Jan Schneider
Anklagemyndighed: PM
Politiets journalnr.: 4200-10171-00075-19
 
Straffesag, Sager u/lægdommere, Øvrige
28-10-2019 kl.13:00. Retssal 12. Rettens j.nr.: SS 8-9721/2018
Retsmødet er offentligt
Dommer: Mette Helby Jensen
Sagen drejer sig om: Fortsat hovedforhandling
Anklagemyndighed: PM
Politiets journalnr.: 4200-81022-00056-18
 
Straffesag, Sager u/lægdommere, Færdsel
28-10-2019 kl.13:00. Retssal 8. Rettens j.nr.: SS 10-150/2019
Retsmødet er offentligt
Dommer: Grith Rosleff
Sagen drejer sig om: Overtrædelse af færdselsloven
Advokat: Lars Kühnel
Anklagemyndighed: PM
Politiets journalnr.: 4200-81038-00218-18
 
Straffesag, Sager u/lægdommere, Færdsel
28-10-2019 kl.13:30. Retssal 8. Rettens j.nr.: SS 10-6410/2018
Retsmødet er offentligt
Dommer: Grith Rosleff
Sagen drejer sig om: Færdselsuheld
Anklagemyndighed: PM
Politiets journalnr.: 4200-81021-00142-17
 
Straffesag, Sager u/lægdommere, Færdsel
28-10-2019 kl.14:00. Retssal 12. Rettens j.nr.: SS 8-7804/2017
Retsmødet er offentligt
Dommer: Mette Helby Jensen
Sagen drejer sig om: Genoptaget sag
Anklagemyndighed: PM
Politiets journalnr.: 4200-81010-00092-17
 
Straffesag, Øvrige straffesager, Ændring af betinget dom/Foranstaltning
28-10-2019 kl.14:30. Retssal 5. Rettens j.nr.: SS 11-6474/2019
Retsmødet er offentligt
Dommer: Anne-Mette Gedbjerg
Sagen drejer sig om: Opretholdelse af foranstaltning
Advokat: Henrik Feldt-Rasmussen
Anklagemyndighed: PM
Politiets journalnr.: 4200-10171-00068-19
 
Straffesag, Sager m/lægdommere, Almindelige m/domsmænd
29-10-2019 kl.09:00. Retssal 4. Rettens j.nr.: SS 12-5332/2018
Retsmødet er offentligt
Dommer: Anne Segato
Sagen drejer sig om: Salg af narkotika
Advokat: Mikkel Holsteen Cramer
Anklagemyndighed: PM
Politiets journalnr.: 4200-71281-00082-17
 
Straffesag, Tilståelsessager, Almindelige
29-10-2019 kl.09:00. Retssal 12. Rettens j.nr.: SS 8-6314/2018
Retsmødet er offentligt
Dommer: Mette Helby Jensen
Sagen drejer sig om: Kørsel i frakendelsestiden
Anklagemyndighed: PM
Politiets journalnr.: 4200-81685-00219-18
 
Straffesag, Sager m/lægdommere, Almindelige m/domsmænd
29-10-2019 kl.09:00. Retssal 6. Rettens j.nr.: SS 6-1036/2019
Retsmødet er offentligt
Dommer: Mette Søgaard Vammen
Sagen drejer sig om: Færdsel, tyveri m.v.
Advokat: Nicolai Berg
Anklagemyndighed: PM
Politiets journalnr.: 4200-75511-02506-16
 
Straffesag, Tilståelsessager, Almindelige
29-10-2019 kl.09:00. Retssal 12. Rettens j.nr.: SS 8-2773/2019
Retsmødet er offentligt
Dommer: Mette Helby Jensen
Sagen drejer sig om: Fornærmelig tiltale mod polititjenestemand mm.
Anklagemyndighed: PM
Politiets journalnr.: 4200-70318-00099-17
 
Straffesag, Sager m/lægdommere, Almindelige m/domsmænd
29-10-2019 kl.09:00. Retssal 13. Rettens j.nr.: SS 3-4709/2019
Retsmødet er offentligt
Dommer: Tine Rud
Sagen drejer sig om: Arrestantsag
Advokat: Henrik Garlik
Advokat: Lars Thousig
Advokat: Mads Kjær Jensen
Anklagemyndighed: PM
Politiets journalnr.: 4200-75211-02063-18
 
Straffesag, Sager m/lægdommere, Almindelige m/domsmænd
29-10-2019 kl.09:00. Retssal 10. Rettens j.nr.: SS 1-4848/2019
Retsmødet er offentligt
Dommer: Dot Buchtrup
Advokat: Helle Kaad Iversen
Anklagemyndighed: PM
Politiets journalnr.: 4200-71282-00004-18
Sagen drejer sig om: indførsel af hash fra Holland til Danmark
Advokat: Henrik Hougaard
 
Straffesag, Sager u/lægdommere, Øvrige
29-10-2019 kl.10:00. Retssal 12. Rettens j.nr.: SS 8-491/2018
Retsmødet er offentligt
Dommer: Mette Helby Jensen
Sagen drejer sig om: Butikstyveri mm.
Anklagemyndighed: PM
Politiets journalnr.: 4200-75561-00038-17
 
Straffesag, Tilståelsessager, Almindelige
29-10-2019 kl.10:00. Retssal 12. Rettens j.nr.: SS 8-2210/2019
Retsmødet er offentligt
Dommer: Mette Helby Jensen
Sagen drejer sig om: Dokumentfalsk mm.
Anklagemyndighed: PM
Politiets journalnr.: 4200-70811-00093-18
 
Straffesag, Sager u/lægdommere, Øvrige
29-10-2019 kl.13:00. Retssal 5. Rettens j.nr.: SS 5-1530/2016
Retsmødet er offentligt
Dommer: Tina van Steen
Sagen drejer sig om: udsat sag
Advokat: Camilla Ernst
Anklagemyndighed: PM
Politiets journalnr.: 4200-81060-00052-15
 
Straffesag, Sager m/lægdommere, Almindelige m/domsmænd
29-10-2019 kl.13:00. Retssal 8. Rettens j.nr.: SS 10-2779/2017
Retsmødet er offentligt
Dommer: Grith Rosleff
Sagen drejer sig om: trusler m.v. - fortsat sag
Advokat: Bjarne Frøberg
Anklagemyndighed: PM
Politiets journalnr.: 4200-70311-00740-16
 
Straffesag, Tilståelsessager, Almindelige
29-10-2019 kl.13:00. Retssal 12. Rettens j.nr.: SS 72-1043/2019
Retsmødet er offentligt
Dommer: Nicolai Bødker Huus
Sagen drejer sig om: Bedrageri mm.
Anklagemyndighed: PM
Politiets journalnr.: 0100-76141-01002-17
 
Straffesag, Tilståelsessager, Almindelige
29-10-2019 kl.13:40. Retssal 12. Rettens j.nr.: SS 72-2437/2019
Retsmødet er offentligt
Dommer: Nicolai Bødker Huus
Sagen drejer sig om: Bedrageri mm.
Anklagemyndighed: PM
Politiets journalnr.: 4200-76141-00176-17
 
Straffesag, Tilståelsessager, Almindelige
29-10-2019 kl.13:45. Retssal 4. Rettens j.nr.: SS 12-2778/2019
Retsmødet er offentligt
Dommer: Anne Segato
Sagen drejer sig om: Databedrageri
Anklagemyndighed: PM
Politiets journalnr.: 4200-76151-02116-17
 
Straffesag, Sager u/lægdommere, Bøde
29-10-2019 kl.14:05. Retssal 4. Rettens j.nr.: SS 12-1967/2019
Retsmødet er offentligt
Dommer: Anne Segato
Sagen drejer sig om: Bøde
Anklagemyndighed: PM
Politiets journalnr.: 1900-76141-00631-18
 
Straffesag, Tilståelsessager, Almindelige
29-10-2019 kl.14:20. Retssal 12. Rettens j.nr.: SS 72-1047/2019
Retsmødet er offentligt
Dommer: Nicolai Bødker Huus
Sagen drejer sig om: Uberettiget videregivelse af billeder
Anklagemyndighed: PM
Politiets journalnr.: 4200-74255-00042-17
 
Straffesag, Sager u/lægdommere, Bøde
29-10-2019 kl.14:30. Retssal 4. Rettens j.nr.: SS 12-2677/2019
Retsmødet er offentligt
Dommer: Anne Segato
Sagen drejer sig om: Bøde
Anklagemyndighed: PM
Politiets journalnr.: 4200-90130-00035-18
 
Straffesag, Sager m/lægdommere, Almindelige m/domsmænd
30-10-2019 kl.08:30. Retssal 3. Rettens j.nr.: SS 5-4102/2019
Retsmødet er offentligt
Dommer: Tina van Steen
Sagen drejer sig om: vold af særlig farlig karakter - fortsat
Advokat: Peter Secher
Advokat: Alexander Nyborg Christensen
Advokat: Søren Mellison Eriksen
Advokat: Jakob Buch-Jepsen
Anklagemyndighed: PM
Politiets journalnr.: 4200-73112-00009-19
 
Straffesag, Sager m/lægdommere, Almindelige m/domsmænd
30-10-2019 kl.09:00. Retssal 11. Rettens j.nr.: SS 72-5672/2016
Retsmødet er offentligt
Dommer: Niels Tang Christensen
Sagen drejer sig om: Vold mm - fortsat sag
Advokat: Henrik Fibiger Hansen
Anklagemyndighed: PM
Politiets journalnr.: 4200-70300-00011-16
 
Straffesag, Sager u/lægdommere, Bøde
30-10-2019 kl.09:00. Retssal 14. Rettens j.nr.: SS 72-364/2019
Retsmødet er offentligt
Dommer: Jimmy Bøgh Veitland
Sagen drejer sig om: Overtrædelse af færdselsloven
Anklagemyndighed: PM
Politiets journalnr.: 4200-81278-00253-18
 
Straffesag, Sager u/lægdommere, Bøde
30-10-2019 kl.09:00. Retssal 14. Rettens j.nr.: SS 72-365/2019
Retsmødet er offentligt
Dommer: Jimmy Bøgh Veitland
Sagen drejer sig om: Overtrædelse af færdselsloven
Anklagemyndighed: PM
Politiets journalnr.: 4200-81032-00138-18
 
Straffesag, Sager m/lægdommere, Almindelige m/domsmænd
30-10-2019 kl.09:00. Retssal 6. Rettens j.nr.: SS 6-1036/2019
Retsmødet er offentligt
Dommer: Mette Søgaard Vammen
Sagen drejer sig om: Færdsel, tyveri mv.
Advokat: Nicolai Berg
Anklagemyndighed: PM
Politiets journalnr.: 4200-75511-02506-16
 
Straffesag, Sager m/lægdommere, Almindelige m/domsmænd
30-10-2019 kl.09:00. Retssal 12. Rettens j.nr.: SS 10-1488/2019
Retsmødet er offentligt
Dommer: Grith Rosleff
Sagen drejer sig om: Besiddelse og videregivelse af børnepornografisk materiale
Advokat: Jacob Fenger
Anklagemyndighed: PM
Politiets journalnr.: 4200-72386-00033-17
 
Straffesag, Sager u/lægdommere, Færdsel
30-10-2019 kl.09:00. Retssal 14. Rettens j.nr.: SS 72-1989/2019
Retsmødet er offentligt
Dommer: Jimmy Bøgh Veitland
Sagen drejer sig om: Overtrædelse af færdselsloven
Anklagemyndighed: PM
Politiets journalnr.: 4200-81170-00041-18
 
Straffesag, Sager u/lægdommere, Færdsel
30-10-2019 kl.09:00. Retssal 14. Rettens j.nr.: SS 72-2009/2019
Retsmødet er offentligt
Dommer: Jimmy Bøgh Veitland
Sagen drejer sig om: Overtrædelse af færdselsloven
Anklagemyndighed: PM
Politiets journalnr.: 4200-81032-00054-18
 
Straffesag, Sager m/lægdommere, Almindelige m/domsmænd
30-10-2019 kl.09:00. Retssal 13. Rettens j.nr.: SS 3-4709/2019
Retsmødet er offentligt
Dommer: Tine Rud
Sagen drejer sig om: Arrestantsag
Advokat: Henrik Garlik
Advokat: Lars Thousig
Advokat: Mads Kjær Jensen
Anklagemyndighed: PM
Politiets journalnr.: 4200-75211-02063-18
 
Straffesag, Sager m/lægdommere, Almindelige m/domsmænd
30-10-2019 kl.09:00. Retssal 10. Rettens j.nr.: SS 1-4848/2019
Retsmødet er offentligt
Dommer: Dot Buchtrup
Sagen drejer sig om: indførsel af hash fra Holland til Danmark
Advokat: Helle Kaad Iversen
Advokat: Henrik Hougaard
Anklagemyndighed: PM
Politiets journalnr.: 4200-71282-00004-18
 
Straffesag, Sager m/lægdommere, Almindelige m/domsmænd
30-10-2019 kl.09:00. Retssal 5. Rettens j.nr.: SS 12-8085/2019
Retsmødet er offentligt
Dommer: Anne Segato
Sagen drejer sig om: Hovedforhandling
Advokat: Mads Krarup
Anklagemyndighed: PM
Politiets journalnr.: 4200-76313-00019-19
 
Straffesag, Sager m/lægdommere, Almindelige m/domsmænd
30-10-2019 kl.09:00. Retssal 9. Rettens j.nr.: SS 7-8149/2019
Retsmødet er offentligt
Dommer: V. Kahr Rasmussen
Sagen drejer sig om: Vold og overtrædelse af færdselsloven
Advokat: Mads Krarup
Anklagemyndighed: PM
Politiets journalnr.: 4200-73241-00685-19
 
Straffesag, Sager u/lægdommere, Færdsel
30-10-2019 kl.10:00. Retssal 11. Rettens j.nr.: SS 72-8538/2017
Retsmødet er offentligt
Dommer: Birthe V. Jespersen
Sagen drejer sig om: Udsat sag
Advokat: Thomas Frisgaard
Anklagemyndighed: PM
Politiets journalnr.: 4200-81032-00359-16
 
Straffesag, Sager u/lægdommere, Færdsel
30-10-2019 kl.10:00. Retssal 14. Rettens j.nr.: SS 72-1991/2019
Retsmødet er offentligt
Dommer: Jimmy Bøgh Veitland
Sagen drejer sig om: Færdselsuheld
Anklagemyndighed: PM
Politiets journalnr.: 4200-81010-00036-18
 
Straffesag, Sager u/lægdommere, Færdsel
30-10-2019 kl.10:00. Retssal 14. Rettens j.nr.: SS 72-2203/2019
Retsmødet er offentligt
Dommer: Jimmy Bøgh Veitland
Sagen drejer sig om: Færdselsuheld
Anklagemyndighed: PM
Politiets journalnr.: 4200-81090-00018-16
 
Straffesag, Tilståelsessager, Almindelige
30-10-2019 kl.10:00. Retssal 14. Rettens j.nr.: SS 72-2448/2019
Retsmødet er offentligt
Dommer: Jimmy Bøgh Veitland
Sagen drejer sig om: Færdselsuheld
Anklagemyndighed: PM
Politiets journalnr.: 4200-80242-00009-17
 
Straffesag, Sager u/lægdommere, Færdsel
30-10-2019 kl.13:00. Retssal 14. Rettens j.nr.: SS 72-723/2018
Retsmødet er offentligt
Dommer: Jimmy Bøgh Veitland
Sagen drejer sig om: Overtrædelse af færdselsloven
Anklagemyndighed: PM
Politiets journalnr.: 4200-81032-00295-17
 
Straffesag, Sager m/lægdommere, Almindelige m/domsmænd
31-10-2019 kl.09:00. Retssal 5. Rettens j.nr.: SS 72-9066/2019
Retsmødet er offentligt
Dommer: Mette Vinding
Sagen drejer sig om: Vold m.v.
Advokat: Mogens Freinsilber
Anklagemyndighed: PM
Politiets journalnr.: 4200-70307-00144-19
 
Straffesag, Øvrige straffesager, Erstatning m/domsmænd
01-11-2019 kl.09:00. Retssal 7. Rettens j.nr.: SS 7-157/2018
Retsmødet er offentligt
Dommer: V. Kahr Rasmussen
Sagen drejer sig om: Erstatning for frihedsberøvelse
Advokat: Peter Secher
Anklagemyndighed: SA
Politiets journalnr.: SAV-2017-3100101-528
 
Straffesag, Øvrige straffesager, Erstatning m/domsmænd
01-11-2019 kl.09:00. Retssal 7. Rettens j.nr.: SS 7-158/2018
Retsmødet er offentligt
Dommer: V. Kahr Rasmussen
Sagen drejer sig om: Erstatning for frihedsberøvelse
Advokat: Bjarne Frøberg
Anklagemyndighed: SA
Politiets journalnr.: SAV-2017-3100101-555
 
Straffesag, Sager u/lægdommere, Bøde
01-11-2019 kl.09:00. Retssal 5. Rettens j.nr.: SS 2-3164/2019
Retsmødet er offentligt
Dommer: Anette Fogh
Sagen drejer sig om: Dyreværnsloven
Advokat: Gert Møller Lund
Anklagemyndighed: PM
Politiets journalnr.: 4200-89110-00011-17
 
Straffesag, Sager m/lægdommere, Almindelige m/domsmænd
01-11-2019 kl.09:00. Retssal 13. Rettens j.nr.: SS 3-4709/2019
Retsmødet er offentligt
Dommer: Tine Rud
Sagen drejer sig om: Arrestantsag
Advokat: Henrik Garlik
Advokat: Lars Thousig
Advokat: Mads Kjær Jensen
Anklagemyndighed: PM
Politiets journalnr.: 4200-75211-02063-18
 
Straffesag, Sager m/lægdommere, Almindelige m/domsmænd
01-11-2019 kl.09:00. Retssal 10. Rettens j.nr.: SS 1-4848/2019
Retsmødet er offentligt
Dommer: Dot Buchtrup
Sagen drejer sig om: indførsel af hash fra Holland til Danmark
Advokat: Helle Kaad Iversen
Advokat: Henrik Hougaard
Anklagemyndighed: PM
Politiets journalnr.: 4200-71282-00004-18
 
Straffesag, Sager m/lægdommere, Almindelige m/domsmænd
01-11-2019 kl.09:00. Retssal 6. Rettens j.nr.: SS 12-5609/2019
Retsmødet er offentligt
Dommer: Anne Segato
Sagen drejer sig om: Vold mod medarbejder på bosted
Advokat: Niels Lyhne
Anklagemyndighed: PM
Politiets journalnr.: 4200-70307-00144-18
 
Straffesag, Sager m/lægdommere, Almindelige m/domsmænd
01-11-2019 kl.13:00. Retssal 9. Rettens j.nr.: SS 12-8367/2018
Retsmødet er offentligt
Dommer: Anne Segato
Sagen drejer sig om: Besiddelse af euforiserende stoffer, delvist til
videresalg og besiddelse af peberspray
Advokat: Mira Kirstine Tøfting Jensen
Anklagemyndighed: PM
Politiets journalnr.: 4200-84111-00059-16
 
Straffesag, Sager m/lægdommere, Almindelige m/domsmænd
01-11-2019 kl.13:00. Retssal 6. Rettens j.nr.: SS 5-4965/2019
Retsmødet er offentligt
Dommer: Tina van Steen
Sagen drejer sig om: Trussel på livet
Advokat: Alexander Nyborg Christensen
Anklagemyndighed: PM
Politiets journalnr.: 4200-74265-00369-18
Til top Sidst opdateret: 14-10-2019 
Retten i ÅrhusseperatorVester Allé 10seperator8000 Aarhus CseperatorTelefon: 99687800seperatorEmail: aarhus@domstol.dk