Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Straffe sager uge 35 
12-08-2019 

Her kan du se retsliste for straffe sager i uge 35 i Retten i Aarhus.
 
Opmærksomheden henledes på, at der kan være nedlagt forbud mod offentlig gengivelse af navn, stilling eller bopæl på sigtede (tiltalte) eller andre under sagen nævnte personer eller mod, at de pågældendes identitet på anden måde offentliggøres (navneforbud).
 
Straffesag, Sager m/lægdommere, Almindelige m/domsmænd
26-08-2019 kl.09:00. Retssal 14. Rettens j.nr.: SS 72-2238/2018
Retsmødet er offentligt
Dommer: Rasmus Foged
Sagen drejer sig om: Knivloven og trusler
Advokat: Bjarne Frøberg
Anklagemyndighed: PM
Politiets journalnr.: 4200-70307-00503-17
 
Straffesag, Sager m/lægdommere, Færdsel m/domsmænd
26-08-2019 kl.09:00. Retssal 7. Rettens j.nr.: SS 5-3165/2018
Retsmødet er offentligt
Dommer: Tina van Steen
Sagen drejer sig om: Overtrædelse af færdselsloven
Advokat: Peter Secher
Anklagemyndighed: PM
Politiets journalnr.: 4200-73341-00004-17
 
Straffesag, Sager m/lægdommere, Almindelige m/domsmænd
26-08-2019 kl.09:00. Retssal 12. Rettens j.nr.: SS 8-10112/2018
Retsmødet er offentligt
Dommer: Mette Helby Jensen
Sagen drejer sig om: Socialbedrageri i Højbjerg 2016-2018
Advokat: Niels Lyhne
Advokat: Mette Lund Thomsen
Anklagemyndighed: PM
Politiets journalnr.: 4200-76404-00035-17
 
Straffesag, Sager m/lægdommere, Almindelige m/domsmænd
26-08-2019 kl.09:00. Retssal 4. Rettens j.nr.: SS 1-4003/2019
Retsmødet er offentligt
Dommer: Dot Buchtrup
Sagen drejer sig om: Straffelovens § 288, stk. 1, nr. 2 og § 291, stk. 1 m.m.-
røveri og hærværk den 28. maj 2018 i Åbyhøj m.m. - fortsat sag
Advokat: Nicolai Berg
Anklagemyndighed: PM
Politiets journalnr.: 4200-76313-00014-18
 
Straffesag, Tilståelsessager, Almindelige
26-08-2019 kl.09:00. Retssal 8. Rettens j.nr.: SS 72-5289/2019
Retsmødet er offentligt
Dommer: Anja Hedegaard Nielsen
Sagen drejer sig om: Arrestantsag
Advokat: Jørn Brandenhoff Schmidt
Anklagemyndighed: PM
Politiets journalnr.: 22NU-84163-00603-19
 
Straffesag, Sager m/lægdommere, Almindelige m/domsmænd
26-08-2019 kl.09:00. Retssal 2. Rettens j.nr.: SS 9-5902/2019
Retsmødet er offentligt
Dommer: Joy Winter
Sagen drejer sig om: grov vold m.m.
Advokat: Berit Ernst
Anklagemyndighed: PM
Politiets journalnr.: 4200-73112-00010-19
 
Straffesag, Sager m/lægdommere, Almindelige m/domsmænd
26-08-2019 kl.13:00. Retssal 8. Rettens j.nr.: SS 10-6289/2019
Retsmødet er offentligt
Dommer: Grith Rosleff
Sagen drejer sig om: Vold mod nogen i offentlig tjeneste
Advokat: Bettina Antitsch Mortensen
Anklagemyndighed: PM
Politiets journalnr.: 3300-70307-00029-19
 
Straffesag, Sager m/lægdommere, Almindelige m/domsmænd
27-08-2019 kl.09:00. Retssal 8. Rettens j.nr.: SS 4-6298/2017
Retsmødet er offentligt
Dommer: Kirsten Schmidt
Sagen drejer sig om: Vold med kniv
Advokat: Bettina Antitsch Mortensen
Anklagemyndighed: PM
Politiets journalnr.: 4200-73251-00078-17
 
Straffesag, Sager m/lægdommere, Almindelige m/domsmænd
27-08-2019 kl.09:00. Retssal 6. Rettens j.nr.: SS 2-251/2018
Retsmødet er offentligt
Dommer: Anette Fogh
Sagen drejer sig om: Dokumentfalsk og bedrageri
Advokat: Helle Kaad Iversen
Anklagemyndighed: PM
Politiets journalnr.: 0100-76151-00892-17
 
Straffesag, Sager u/lægdommere, Øvrige
27-08-2019 kl.09:00. Retssal 7. Rettens j.nr.: SS 7-2806/2018
Retsmødet er offentligt
Dommer: V. Kahr Rasmussen
Sagen drejer sig om: Overtrædelse af færdselsloven, euforiserende stoffer m.m.
Anklagemyndighed: PM
Politiets journalnr.: 4200-81409-00683-15
 
Straffesag, Sager m/lægdommere, Almindelige m/domsmænd
27-08-2019 kl.09:00. Retssal 12. Rettens j.nr.: SS 8-10112/2018
Retsmødet er offentligt
Dommer: Mette Helby Jensen
Sagen drejer sig om: social bedrageri 2016-18 fortsat sag
Advokat: Niels Lyhne
Advokat: Mette Lund Thomsen
Anklagemyndighed: PM
Politiets journalnr.: 4200-76404-00035-17
 
Straffesag, Sager m/lægdommere, Almindelige m/domsmænd
27-08-2019 kl.09:00. Retssal 3. Rettens j.nr.: SS 72-85/2019
Retsmødet er offentligt
Dommer: Lene Holm Trøst
Sagen drejer sig om: Brugstyveri mv.
Advokat: Jørn Brandenhoff Schmidt
Advokat: Niels Christian Strauss
Advokat: Stina Borup
Advokat: Pia Egsgaard
Advokat: Kim Nielsen Hvam
Anklagemyndighed: PM
Politiets journalnr.: 4200-77283
 
Straffesag, Sager m/lægdommere, Almindelige m/domsmænd
27-08-2019 kl.09:00. Retssal 4. Rettens j.nr.: SS 1-4003/2019
Retsmødet er offentligt
Dommer: Dot Buchtrup
Sagen drejer sig om: Straffelovens § 288, stk. 1, nr. 2 og § 291, stk. 1 m.m.-
røveri og hærværk den 28. maj 2018 i Åbyhøj m.m. - fortsat sag
Advokat: Nicolai Berg
Anklagemyndighed: PM
Politiets journalnr.: 4200-76313-00014-18
 
Straffesag, Sager m/lægdommere, Almindelige m/domsmænd
27-08-2019 kl.09:00. Retssal 5. Rettens j.nr.: SS 12-6666/2019
Retsmødet er offentligt
Dommer: Anne Segato
Sagen drejer sig om: Besiddelse af våben
Advokat: Michael Egholm
Anklagemyndighed: PM
Politiets journalnr.: 4200-84180-00158-19
 
Straffesag, Øvrige straffesager, Ændring af betinget dom/Foranstaltning
27-08-2019 kl.11:15. Retssal 5. Rettens j.nr.: SS 12-6280/2019
Retsmødet er offentligt
Dommer: Anne Segato
Sagen drejer sig om: Begæring om opretholdelse af foranstaltning
Advokat: Michael Egholm
Anklagemyndighed: PM
Politiets journalnr.: 4200-10171-00064-19
 
Straffesag, Sager m/lægdommere, Almindelige m/domsmænd
27-08-2019 kl.13:00. Retssal 10. Rettens j.nr.: SS 1-4930/2018
Retsmødet er offentligt
Dommer: Dot Buchtrup
Sagen drejer sig om: Vold
Advokat: Niels Lyhne
Anklagemyndighed: PM
Politiets journalnr.: 4200-73251-00075-18
 
Straffesag, Sager u/lægdommere, Bøde
27-08-2019 kl.13:00. Retssal 7. Rettens j.nr.: SS 7-353/2019
Retsmødet er offentligt
Dommer: V. Kahr Rasmussen
Sagen drejer sig om: Overtrædelse af færdselsloven
Anklagemyndighed: PM
Politiets journalnr.: 4200-81395-00873-18
 
Straffesag, Diverse, Generhvervelse af førerretten
27-08-2019 kl.13:30. Retssal 7. Rettens j.nr.: SS 7-5616/2019
Retsmødet er offentligt
Dommer: V. Kahr Rasmussen
Sagen drejer sig om: Generhvervelse af førerretten
Advokat: Michael Egholm
Anklagemyndighed: PM
Politiets journalnr.: 4110-20176-00366-19
 
Straffesag, Tilståelsessager, Almindelige
27-08-2019 kl.14:00. Retssal 14. Rettens j.nr.: SS 4-2766/2017
Retsmødet er offentligt
Dommer: Kirsten Schmidt
Sagen drejer sig om: besiddelse af euforiserende stoffer og våben,
overtrædelse af færdselsloven
Advokat: Peter Secher
Anklagemyndighed: PM
Politiets journalnr.: 4200-84180-00126-16
 
Straffesag, Sager u/lægdommere, Øvrige
27-08-2019 kl.14:30. Retssal 7. Rettens j.nr.: SS 7-517/2017
Retsmødet er offentligt
Dommer: V. Kahr Rasmussen
Sagen drejer sig om: Overtrædelse af færdselsloven
Anklagemyndighed: PM
Politiets journalnr.: 4200-81409-00465-16
 
Straffesag, Sager u/lægdommere, Færdsel
28-08-2019 kl.09:00. Retssal 7. Rettens j.nr.: SS 72-9280/2016
Retsmødet er offentligt
Dommer: Rasmus Foged
Sagen drejer sig om: Overtrædelse af færdselsloven
Advokat: Mads Kjær Jensen
Anklagemyndighed: PM
Politiets journalnr.: 4200-81685-00327-15
 
Straffesag, Sager m/lægdommere, Almindelige m/domsmænd
28-08-2019 kl.09:00. Retssal 13. Rettens j.nr.: SS 6-616/2018
Retsmødet er offentligt
Dommer: Mette Søgaard Vammen
Sagen drejer sig om: tyveri af særlig grov beskaffenhed m.fl.
Advokat: Michael Egholm
Anklagemyndighed: PM
Politiets journalnr.: 4200-75570-00052-15
 
Straffesag, Øvrige straffesager, Ændring af betinget dom/Foranstaltning
28-08-2019 kl.09:00. Retssal 8. Rettens j.nr.: SS 1-4062/2019
Retsmødet er offentligt
Dommer: Dot Buchtrup
Sagen drejer sig om: Ændring af betinget dom
Anklagemyndighed: PM
Politiets journalnr.: 4200-83220-00028-19
 
Straffesag, Sager u/lægdommere, Færdsel
28-08-2019 kl.11:30. Retssal 7. Rettens j.nr.: SS 72-1201/2018
Retsmødet er offentligt
Dommer: Rasmus Foged
Sagen drejer sig om: Færdselsuheld
Anklagemyndighed: PM
Politiets journalnr.: 4200-81170-00289-17
 
Straffesag, Sager u/lægdommere, Bøde
28-08-2019 kl.13:00. Retssal 7. Rettens j.nr.: SS 9-622/2019
Retsmødet er offentligt
Sagen drejer sig om: Færdselsuheld
Anklagemyndighed: PM
Politiets journalnr.: 4200-81051-00001-18
 
Straffesag, Sager u/lægdommere, Bøde
28-08-2019 kl.13:40. Retssal 7. Rettens j.nr.: SS 9-526/2019
Retsmødet er offentligt
Sagen drejer sig om: Overtrædelse af færdselsloven
Anklagemyndighed: PM
Politiets journalnr.: 4200-81061-00020-18
 
Straffesag, Tilståelsessager, Almindelige
28-08-2019 kl.13:45. Retssal 11. Rettens j.nr.: SS 1-3098/2018
Retsmødet er offentligt
Dommer: Dot Buchtrup
Sagen drejer sig om: Distribution, besiddelse af børnepornografisk materiale
samt blufærdighedskrænkelse
Advokat: Henrik Garlik
Anklagemyndighed: PM
Politiets journalnr.: 4200-72386-00083-18
 
Straffesag, Sager u/lægdommere, Bøde
28-08-2019 kl.14:20. Retssal 7. Rettens j.nr.: SS 9-621/2019
Retsmødet er offentligt
Sagen drejer sig om: Overtrædelse af færdselsloven
Anklagemyndighed: PM
Politiets journalnr.: 4200-81032-00247-18
 
Straffesag, Sager m/lægdommere, Almindelige m/domsmænd
29-08-2019 kl.09:00. Retssal 4. Rettens j.nr.: SS 8-9111/2017
Retsmødet er offentligt
Dommer: Mette Helby Jensen
Sagen drejer sig om: udsat sag
Advokat: Hanne Sølgaard
Anklagemyndighed: PM
Politiets journalnr.: 4200-75602-00670-16
 
Straffesag, Sager m/lægdommere, Almindelige m/domsmænd
29-08-2019 kl.09:00. Retssal 6. Rettens j.nr.: SS 2-251/2018
Retsmødet er offentligt
Dommer: Anette Fogh
Sagen drejer sig om: Fortsat sag om bedrageri
Advokat: Helle Kaad Iversen
Anklagemyndighed: PM
Politiets journalnr.: 0100-76151-00892-17
 
Straffesag, Sager m/lægdommere, Almindelige m/domsmænd
29-08-2019 kl.09:00. Retssal 12. Rettens j.nr.: SS 5-4977/2018
Retsmødet er offentligt
Dommer: Tina van Steen
Sagen drejer sig om: Butikstyveri
Advokat: Søren Hammer Westmark
Anklagemyndighed: PM
Politiets journalnr.: 4200-75563-00500-16
 
Straffesag, Sager m/lægdommere, Almindelige m/domsmænd
29-08-2019 kl.13:00. Retssal 11. Rettens j.nr.: SS 2-3767/2018
Retsmødet er offentligt
Dommer: Anette Fogh
Sagen drejer sig om: Kørsel uden kørekort
Advokat: Rasmus Amandusson
Anklagemyndighed: PM
Politiets journalnr.: 4200-70671-00068-17
 
Straffesag, Sager m/lægdommere, Almindelige m/domsmænd
29-08-2019 kl.13:00. Retssal 6. Rettens j.nr.: SS 72-6383/2019
Retsmødet er offentligt
Dommer: Birthe V. Jespersen
Sagen drejer sig om: ulovlig våbenbesiddelse
Advokat: Niels Lyhne
Anklagemyndighed: PM
Politiets journalnr.: 4200-71290-00005-19
 
Straffesag, Sager m/lægdommere, Almindelige m/domsmænd
30-08-2019 kl.08:30. Retssal 3. Rettens j.nr.: SS 4-5288/2019
Retsmødet er offentligt
Dommer: Kirsten Schmidt
Sagen drejer sig om: Vold, trusler mv.
Advokat: Mette Grith Stage
Advokat: Søren Vestergaard Hansen
Advokat: Mads Krarup
Advokat: Henrik Hougaard
Advokat: Peter Hviid
Advokat: Niels Lyhne
Advokat: Alexander Nyborg Christensen
Advokat: Mikkel Nielsen
Anklagemyndighed: PM
Politiets journalnr.: 4200-73251-00068-19
 
Straffesag, Sager m/lægdommere, Almindelige m/domsmænd
30-08-2019 kl.09:00. Retssal 10. Rettens j.nr.: SS 6-616/2018
Retsmødet er offentligt
Dommer: Mette Søgaard Vammen
Sagen drejer sig om: tyveri af særlig grov beskaffenhed - fortsat
Advokat: Michael Egholm
Anklagemyndighed: PM
Politiets journalnr.: 4200-75570-00052-15
 
Straffesag, Sager m/lægdommere, Almindelige m/domsmænd
30-08-2019 kl.09:00. Retssal 11. Rettens j.nr.: SS 7-5106/2018
Retsmødet er offentligt
Dommer: V. Kahr Rasmussen
Sagen drejer sig om: Besiddelse af euforiserende stoffer mhp. videresalg
Advokat: Peter Secher
Anklagemyndighed: PM
Politiets journalnr.: 4200-84111-00053-18
 
Straffesag, Sager m/lægdommere, Almindelige m/domsmænd
30-08-2019 kl.09:00. Retssal 13. Rettens j.nr.: SS 72-85/2019
Retsmødet er offentligt
Dommer: Lene Holm Trøst
Sagen drejer sig om: Brugstyveri mv.
Advokat: Jørn Brandenhoff Schmidt
Advokat: Stina Borup
Advokat: Kim Nielsen Hvam
Advokat: Pia Egsgaard
Anklagemyndighed: PM
Politiets journalnr.: 4200-77283
 
Straffesag, Sager m/lægdommere, Almindelige m/domsmænd
30-08-2019 kl.09:00. Retssal 6. Rettens j.nr.: SS 12-4074/2019
Retsmødet er offentligt
Dommer: Anne Segato
Sagen drejer sig om: Tyveri og besiddelse af foldekniv
Advokat: Bjarne Frøberg
Anklagemyndighed: PM
Politiets journalnr.: 4200-84180-00100-19
 
Straffesag, Sager m/lægdommere, Almindelige m/domsmænd
30-08-2019 kl.09:00. Retssal 7. Rettens j.nr.: SS 10-6558/2019
Retsmødet er offentligt
Dommer: Grith Rosleff
Sagen drejer sig om: Vold
Advokat: Søren Salomonsen
Anklagemyndighed: PM
Politiets journalnr.: 4200-73241-00391-19
 
Straffesag, Sager u/lægdommere, Bøde
30-08-2019 kl.10:00. Retssal 12. Rettens j.nr.: SS 1-3350/2019
Retsmødet er offentligt
Dommer: Tine Rud
Sagen drejer sig om: Hovedforhandling
Advokat: Martin Cumberland
Anklagemyndighed: SA
Politiets journalnr.: SAV-2019-1300401-39
 
Straffesag, Sager m/lægdommere, Almindelige m/domsmænd
30-08-2019 kl.13:00. Retssal 7. Rettens j.nr.: SS 2-2232/2018
Retsmødet er offentligt
Dommer: Anette Fogh
Sagen drejer sig om: Fortsat sag - lov om euforiserende stoffer mm.
Advokat: Søren Mellison Eriksen
Anklagemyndighed: PM
Politiets journalnr.: 4200-84111-00102-17
 
Straffesag, Sager u/lægdommere, Bøde
30-08-2019 kl.13:00. Retssal 2. Rettens j.nr.: SS 7-6054/2018
Retsmødet er offentligt
Dommer: V. Kahr Rasmussen
Sagen drejer sig om: overtrædelse af lov om solarier
Anklagemyndighed: PM
Politiets journalnr.: 4200-88110-00005-17
 
Straffesag, Sager u/lægdommere, Færdsel
30-08-2019 kl.14:00. Retssal 11. Rettens j.nr.: SS 7-5102/2017
Retsmødet er offentligt
Dommer: V. Kahr Rasmussen
Sagen drejer sig om: Fortsat hovedforhandling
Advokat: Henrik Brandt-Madsen
Anklagemyndighed: PM
Politiets journalnr.: 4200-81170-00129-17
 
Til top Sidst opdateret: 12-08-2019 
Retten i ÅrhusseperatorVester Allé 10seperator8000 Aarhus CseperatorTelefon: 99687800seperatorEmail: aarhus@domstol.dk