Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Notarforretninger og online tidsbestilling  

Notaren bekræfter underskrifter af testamenter og andre dokumenter, kopi af et originalt dokument, fremtidsfuldmagter, foretager lodtrækninger og medvirker ved åbning af bankbokse.

- Notarkontoret er beliggende Kannikegade 16, 8000 Aarhus C.
- Notarforretninger foretages i rettens almindelige åbningstid.
- Det er vigtigt, at du på forhånd bestiller en tid hos notaren.

Du kan som noget nyt bestille en tid hos notaren ONLINE.

Du kan booke tid og finde ledige tider hos notaren ved at klikke på linket til højre på denne side. 

Du kan også via linket aflyse en tid, som du har bestilt online.
Du vises direkte ind til rettens notarkalender, hvor du guides igennem bookingen.

Notarpåtegninger kan foretages på dansk, engelsk, tysk, fransk og spansk.

Skal du have foretaget en udkørende notarforretning, en notarforretning i en bil på gaden eller en boksåbning kontakter du i stedet notarkontoret på tlf.nr. 99 68 78 10 for at bestille en tid, da online tidsbestilling i disse tilfælde ikke kan anvendes. Se nærmere nedenfor.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Retsafgifter

Underskrift af testamenter                                           300 kr. pr. dokument

Bekræftelse af kopi af originalt dokument                100 kr. pr. dokument

Fremtidsfuldmagt                                                            300 kr. pr. dokument

Bekræftelse af underskrift, evt. efter

Underskriftsprøve (virksomhed)                                 300 kr. pr. dokument 

Lodtrækninger                                                                   500 kr.

 

Betaling kan ske med MobilePay, kontant eller med dankort. Andre betalingskort eller kreditkort modtages ikke.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hvad skal medbringes til notaren? 

Ved underskrift af testamenter medbringes

Legitimation - i form af pas, kørekort eller anden offentlig billedlegitimation. Hvis du ikke har den nævnte legitimation, så kontakt retten inden du tager derind, så I kan tale om, hvad der kan accepteres som legitimation.
Det originale testamente (Vær opmærksom på, at testamentet ikke må være underskrevet hjemmefra.)
Skifteretten kan ikke hjælpe med at udarbejde testamenter.
En kopi af testamentet
Husk at forsiden på kopien skal være den autoriserede blanket-forside, der kan hentes ved at klikke
her. Forsiden skal udfyldes enten på pc eller med letlæselig håndskrift. 

Ved bekræftelse af underskrift, evt. efter underskriftsprøve(virksomhed) medbringes

Legitimation - i form af pas eller kørekort. 
Det eller de originale dokumenter 
Nyere tegningsudskrift fra Erhvervsstyrelsen
Kontrolnummer

Ved bekræftelse af kopi af originalt dokument medbringes 

De originale dokumenter 
Kopi af de originale dokumenter

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Udkørende notarforretninger

Hvis den person, der skal underskrive et dokument, er meget syg eller på anden måde så svækket, at vedkommende ikke kan møde personligt på notarens kontor eller i en bil på gaden, kan man ved telefonisk henvendelse på tlf.nr. 99 68 78 10 aftale en tid, hvor notaren kommer ud på bopælen, sygehuset m.v.

Notaren kører ud efter aftale indenfor rettens åbningstid.

Udkørende notarforretninger foretages kun i egen retskreds og der må påregnes kørselsgodtgørelse (evt. brug af taxa) til notaren. 

Du skal betale notarens transport.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Lodtrækninger
Du skal altid kontakte notaren i god tid inden lodtrækningen. Du skal sende en mail til
skifte.arh@domstol.dk.

Mailen skal indeholde

·   kopi af spillemyndighedens tilladelse,

·   et prøveeksemplar af lodsedlen og

·   oplysning om, hvor mange gevinster der skal trækkes.

Skifteretten råder ikke selv over et elektronisk lodtrækningsprogram. Alle lodtrækninger sendes derfor til foretagelse ved Tinglysningsretten i Hobro. Det er derfor vigtigt, at lodtrækninger sendes til notaren i god tid, og altid sådan, at anmodningen er notaren i hænde senest 3 uger før udtrækningsresultatet skal anvendes.

Det koster 500 kr., der skal overføres til skifterettens kontonr. 0216 4069133592 inden lodtrækningen kan foretages.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Boksåbninger
Ved boksforretninger sendes en mail til skifte.arh@domstol.dk.

Mailen skal indeholde

·     Lejekontrakt på boksene

·     Oplysninger om boksnumre

·     Rykkerskrivelser m.v.  

·     Forretningsbetingelser for boksleje

Det koster 300 kr. i retsafgift pr. boks­åbning, der skal overføres til skifterettens kontonr. 0216 4069133592


------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fremtidsfuldmagter 

Lov om fremtidsfuldmagter træder i kraft pr. 1. september 2017. 

Hvordan oprettes en fremtidsfuldmagt

Fremtidsfuldmagter kan ikke oprettes på notarkontoret. 

En fremtidsfuldmagt oprettes digitalt i fremtidsfuldmagtsregisteret på Tinglysningsrettens hjemmeside: www.tinglysning.dk

Når fuldmagten er oprettet, skal den underskrives digitalt af fuldmagtsgiver på www.tinglysning.dk
Det er vigtigt, at fuldmagtsgiver ved oprettelsen ikke har anført cpr.nr. i fremtidsfuldmagtens tekstfelt, da det vil medføre afvisning.

Hvis man er fritaget for kravet om at modtage digital post fra det offentlige, kan man oprette en papirbaseret fremtidsfuldmagt ved at indsende og underskrive fuldmagten ved personligt fremmøde i Familieretshuset. For vejledning herom henvises til Familieretshuset.

Notarens rolle

Når fuldmagten er oprettet og underskrevet digitalt, skal den vedkendes for en notar. (En papirbaseret fremtidsfuldmagt, der er oprettet i Familieretshuset, skal ikke vedkendes for en notar, men for Familieretshuset.)

Opretteren af fremtidsfuldmagten skal for at vedkende denne bestille tid hos notaren. Borgeren skal til notarforretningen medbringe billedlegitimation (pas eller kørekort), reference nr. til det digitalt underskrevne dokument samt retsafgift 300 kr.

Til top Sidst opdateret: 27-09-2019 
Retten i ÅrhusseperatorVester Allé 10seperator8000 Aarhus CseperatorTelefon: 99687800seperatorEmail: aarhus@domstol.dk