Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Retten i Aarhus 

Her kan du finde kontaktinformationer og andre praktiske oplysninger om retten.

Retten i Aarhus
Vester Alle 10,
8000 Aarhus C.

Se bykort

Kontortid:
Eksp. kl. 8.30-15.00
Telefon: 99 68 7 800 (embedets hovednummer) 
med omstilling til samtlige afdelinger

Familieretten, Fogedretten, Skifteafdelingen samt Notar har adresse i Kannikegade 16, 8000 Aarhus C.

 

________________________________________________________

Retten har åbent for hastende ekspeditioner i Kannikegade 16, 8000 Aarhus C, mellem kl. 8.30 og 15.00.

Tinghuset, Vester Allé 10, er lukket uge 28, 29 og 30 for personlige og telefoniske henvendelser.

Ved henvendelser af hastende og uopsættelig karakter kan rettens afdelinger kontaktes på følgende telefonnumre:

Vedrørende straffesager: 91 33 43 47

Vedrørende civile sager: 40 79 86 07

Vedrørende fogedsager: 99 68 78 05

Vedrørende skiftesager og notarforretninger: 99 68 78 07

Vedrørende dødsboer: 99 68 78 06 (onsdag lukket)

Vedrørende familiesager: 21 64 64 51

 

Notarkontoret er lukket for online booking i uge 28 og 29.

Ved møder af hastende karakter kan der rettes henvendelse til skifteretten på telefonnummer 99 68 78 07.

 

________________________________________________________

 

Henvendelser til Familieretten:

Henvendelser kan ske på 99 68 78 11 eller  familie.arh@domstol.dk

 

Henvendelser til Fogedretten:

Henvendelse kan ske på 99 68 78 05 eller foged.arh@domstol.dk

 

Henvendelser vedrørende gældssanering, konkurs, rekonstruktion, tvangsoplysning eller ægtefælleskifte:
Henvendelser til ovenstående kan ske på 99 68 78 07 eller skifte.arh@domstol.dk


Henvendelser vedrørende dødsbobehandling:
Henvendelser kan ske på 99 68 78 06 eller skifte.arh@domstol.dk

Telefonkontoret vedrørende dødsbobehandling har i øjeblikket  lukket om onsdagen.

 

Henvendelser vedrørende notar forretninger, herunder testamenter:
Henvendelser kan ske på 99 68 78 10 eller skifte.arh@domstol.dk 
 

Telefoniske henvendelser til Strafferetten:

Vi forsøger i øjeblikket at nedbringe sagsbehandlingstiden, hvilket betyder, at vi har åbent for telefoniske henvendelser til Strafferetten på hverdage kl. 8.30-10.00 og igen kl. 13.00-14.30.

 

Telefoniske henvendelser til Civilretten:

Vi forsøger i øjeblikket at nedbringe sagsbehandlingstiden, hvilket betyder, at vi har åbent for telefoniske henvendelser til Civilretten på hverdage kl. 8.30-10.00 og igen kl. 13.00-14.30.

 

Samsø
Henvendelser vedrørende alle former for sager skal rettes til Retten i Aarhus, Vester Allé 10, 8000 Århus C., tlf. 99 68 78 00. Alle retsmøder afholdes som hovedregel i Aarhus.

Se nærmere i menuen til venstre om de enkelte afdelinger, samt andre praktiske oplysninger. 

 

________________________________________________________

 

Retten i Aarhus er blevet opmærksom på, at et mindre antal forkyndelsesanmodninger med bilag indeholdende personfølsomme oplysninger er bortkommet i posten. Der er formentlig tale om mellem 1 og 5 sager. Det er ikke muligt for retten at identificere modtagerne nærmere end, at de pågældende personer er bosiddende i postnummer 8000 Aarhus C.

Såfremt du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Retten i Aarhus på aarhus@domstol.dk eller Domstolsstyrelsens databeskyttelsesrådgiver, Ann Lauritzen på dpo@domstolsstyrelsen.dk

 

Til top Sidst opdateret: 25-06-2019 
Retten i ÅrhusseperatorVester Allé 10seperator8000 Aarhus CseperatorTelefon: 99687800seperatorEmail: aarhus@domstol.dk