Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Bestilling af udskrifter 

Udskrifter af rettens afgørelser kan bestilles hos retten
 
Domme og retsbøger
 
Udskrifter af rettens afgørelser kan bestilles ved Retten i Aarhus, Præsidentens Sekretariat og Administration, Vester Alle 10, 8000 Aarhus C.,  eller ved fremsendelse af mail til aarhus@domstol.dk.

Der skal henvises til rettens sags nummer eller gives oplysninger om navnene på sagens parter og dato for dommens afsigelse, idet retten ellers ikke har nogen mulighed for at finde frem til, hvilken sag det drejer sig om.
 
Der skal betales en retsafgift på 175 kr. pr. dokument. Retsafgiften skal betales samtidig med bestillingen.
Betalingen kan ske via bankoverførsel til Reg.nr. 0216 kontonr. 4069133568 med sagens nummer eller parterne som reference.  
 
Overførsel fra udlandet:
IBAN: DK48 0216 4069 1335 41
BIC/SWIFT: DABADKKK
 
Adgangen til at få udskrifter og anden aktindsigt er reguleret i retsplejelovens kapitel 3 a (§41-41h) samt retsplejelovens § 255a og § 219a, stk. 7.
 
Hovedreglerne omkring aktindsigt er følgende:
 
Parterne i en sag kan som udgangspunkt få udskrifter af dombog, retsbog og bilag, der er fremlagt i sagen.
 
Andre kan få udskrifter af domme og kendelser i afsluttede, almindelige civile sager og i straffesager, der er afsluttede for mindre end et år siden.
 
Aktindsigt meddeles tidligst ved afslutningen af det retsmøde, dommen afsiges i, eller 30 minutter efter afsigelsestidspunktet i sager, hvor dommen ikke afsiges i et retsmøde.
 
Anmodning om aktindsigt i straffesager, der er afsluttet for 1 år eller mere siden, skal indgives til politidirektøren. Anmodning sendes til ojyl@politi.dk.
 
 
Til top Sidst opdateret: 06-09-2018 
Retten i ÅrhusseperatorVester Allé 10seperator8000 Aarhus CseperatorTelefon: 99687800seperatorEmail: aarhus@domstol.dk