Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Tidligere ansat dømt for industrispionage 
24-01-2014 

 
 
Retten i Aarhus har den 24. januar 2014 afsagt dom i en straffesag om overtrædelse af straffelovens § 263, som blandt andet vedrører industrispionage.
 
Den tiltalte blev fundet skyldig i at have skaffet sig adgang til sin tidligere arbejdsgivers informationssystem, hvorfra han i en periode på godt ½ år i 2008 overførte en lang række mails og filer, som blandt andet indeholdt erhvervshemmeligheder, til sin egen mailboks.
 
Ifølge den tiltaltes forklaring skaffede han sig adgang ved at gætte en række af sine tidligere kollegers passwords.
 
Den tiltalte blev idømt en straf på 6 måneders fængsel, hvoraf 1 måned var afsonet med en varetægtsfængsling i 2009, mens resten blev gjort betinget.
 
Siemens Wind Power A/S, der var den tiltaltes arbejdsgiver på tidspunktet for hovedparten af hackingerne, og som var medtiltalt i sagen, blev derimod frifundet, idet retten ikke fandt det bevist, at Siemens havde del i eller viden om den tiltaltes aktiviteter.
 
Den dømte udbad sig betænkningstid med hensyn til, om han ønsker at anke dommen til landsretten
Til top Sidst opdateret: 24-01-2014 
Retten i ÅrhusseperatorVester Allé 10seperator8000 Aarhus CseperatorTelefon: 99687800seperatorEmail: aarhus@domstol.dk