Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Skudepisode mellem bander 
09-05-2018 

Domsresumé
 
Ved dom af 9. maj 2018 har Retten i Aarhus afsluttet behandlingen af en nævningesag, der udsprang af en skudepisode den 3. juni 2017 i Bispehaven, Aarhus Vest.
 
I sagen var 7 unge mænd tiltalt. De seks havde efter anklagemyndighedens opfattelse tilknytning til ”Brabrandgruppen”, mens den 7. tiltalte efter anklageskriftet var medlem af Loyal To Familia (LTF), som var den anden part i skudepisoden.
 
Ved skudepisoden blev der afgivet mindst ét skarpt skud og nogle skud, afgivet med signalpistol, fra Brabrandgruppen mod en gruppe, hvori der befandt sig LTF-folk,  og muligvis også et skarpt skud mod Brabrandgruppen, af en ikke identificeret person med tilknytning til LTF. Afstanden mellem de to grupper var ca. 35 – 40 m. Der kom ingen til skade, men et tilfældigt vidne befandt sig mellem grupperne på parkeringspladsen ved sin bil.
 
Det fandtes ikke bevist, at den 7. tiltalte var medlem af LTF og én dommer havde som følge heraf stemt for at frifinde denne tiltalte. De 2 andre dommere og alle nævningene var enige i dette resultat, men lagde til grund, at denne tiltalte på trods af sin tilstedeværelse på den del af parkeringspladsen, hvorfra der blev afgivet skud, ikke havde indfundet sig dér medbringede skarpladt skydevåben med henblik på at påføre medlemmer af Brabrandgruppen betydelige skader. Disse voterende lagde også vægt på, denne tiltalte og den gruppe, han havde været sammen med, havde reageret på en akut opstået situation, som ikke gav mulighed for nogen form for forudgående aftale eller indforståelse mellem denne tiltalte og LTF’erne, og at det heller ikke kunne fastslås, at denne tiltalte var vidende om, at LTF’erne var i besiddelse af våben forud for, at han trak sig tilbage fra parkeringspladsen.
 
Et enigt nævningeting fandt under fremhævelse af en række konkrete omstændigheder de øvrige tiltalte ved deres deltagelse i skyderiet i forening at have gjort sig skyldig i forsøg på vold af særlig farlig karakter, jf. straffelovens § 245, stk. 1, jf. § 21, i forvoldelse af nærliggende fare for nogens liv eller førlighed, jf. § 252, stk. 1, under grov forstyrrelse og ro og orden på offentligt sted, jf. straffelovens § 134a samt i overtrædelse af straffelovens § 192 a, stk. 1, jf. stk. 3, jf. våbenlovgivningen.
Straffene for de 6, der havde deltaget i skyderiet, blev fastsat med udgangspunkt i en straf på fængsel i 4 år. Straffen blev forhøjet med 3 måneder for den tiltalte, der havde skudt, og for andre tiltaltes vedkommende blev straffen forhøjet på grund af, at der forelå gentagelse med hensyn til vold, jf. straffelovens § 247, stk. 1, overtrædelse af våbenlovgivningen i gentagelsestilfælde eller reststraffe.
 
Én af de tiltalte havde forud for skyderiet med en fast- eller svensknøgle indfundet sig i en spillehal sammen med en maskeret person, der medbragte en kniv, for at søge efter LTF’ere, og straffen blev for denne tiltaltes vedkommende, der havde haft en vis ledende rolle i forbindelse med iværksættelsen af skyderiet, fastsat til fængsel i 5 år også som følge af overtrædelse af knivloven i gentagelsestilfælde og reststraf.
Til top Sidst opdateret: 09-05-2018 
Retten i ÅrhusseperatorVester Allé 10seperator8000 Aarhus CseperatorTelefon: 99687800seperatorEmail: aarhus@domstol.dk