Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Dom afsagt den 17. oktober 2014 i sagen SS 72-5542/2014 
17-10-2014 

 
 
Retten i Aarhus har med nævninger den 17. oktober 2014 afsagt dom i sagen SS 72-5542/2014. Ved rettens enstemmige skyldkendelse, der er afsagt tidligere samme dag, er den 22-årige T frifundet for manddrab, men - i overensstemmelse med den subsidiære tiltale i samme forhold - fundet skyldig i overtrædelse af straffelovens § 252, stk. 1, forsætlig fareforvoldelse, og i overtrædelse af straffelovens § 241, uagtsomt manddrab, begået under særligt skærpende omstændigheder.
 
Forholdet blev begået den 21. november 2013, hvor T, der var påvirket af hash og metadon, i en lejlighed i det vestlige Aarhus skød med en kaliber 22 pistol, hvilket medførte, at T’s kæreste, der befandt sig i samme værelse, blev ramt i hovedet af et projektil og umiddelbart efter afgik ved døden.
 
Ved skyldkendelsen er T desuden fundet skyldig i et erkendt forhold vedrørende overtrædelse af straffelovens § 192 a, stk. 1, nr. 1, overtrædelse af våbenlovgivningen under særligt skærpende omstændigheder, ved i en periode på ca. 6 måneder op til den 21. november 2013 at have besiddet den omhandlede pistol samt 900 stk. kaliber 22 patroner, ved at have anvendt pistolen i hovedforholdet, og ved flere gange forud for den 21. november 2013 at have anvendt pistolen til at skyde med i en skov i nærheden af Aarhus, i sin lejlighed og i kælderen hertil.
 
Endelig blev T fundet skyldig i ligeledes erkendte overtrædelser af våbenloven og bekendtgørelse om euforiserende stoffer.
 
Straffen blev med ved dommen fastsat til fængsel i 4 år, idet der blev afgivet 11 stemmer for at fastsætte straffen til fængsel i 4 år og 1 stemme for at fastsætte straffen til fængsel i 4 år og 6 måneder.
 
Til top Sidst opdateret: 17-10-2014 
Retten i ÅrhusseperatorVester Allé 10seperator8000 Aarhus CseperatorTelefon: 99687800seperatorEmail: aarhus@domstol.dk