Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Retten i Aarhus har den 31. oktober 2014 afsagt dom i SS-391/2014. 
31-10-2014 

Retten i Aarhus har den 31. oktober 2014 afsagt dom i SS-391/2014
 
Under sagen var en bank og tre ledende medarbejdere tiltalte for i perioden fra den 1. september 2009 til den 5. februar 2010 at have begået kursmanipulation jf. straffelovens § 299 d (tidligere værdipapirhandelslovens § 94), jf. værdipapirhandelslovens 39, stk. 1, jf. § 38, stk. 1, nr. 2 og 4, i forbindelse med bankens handel med bankens egne aktier på Børsen, Nasdaq OMX København A/S. Sagen har været hovedforhandlet over 14 retsdage.
 
En enig domsmandsret fandt, at der var begået kursmanipulation.

Ved afgørelsen lagde retten bl.a. vægt på, at banken fastholdt kursen på sine bud uændret i lange perioder, og at kursen lå i et niveau, der medførte, at størstedelen af de aktier, der blev solgt, tilfaldt banken. Hvis banken blev handlet ud af markedet, stillede banken efterfølgende et nyt bud i samme kurs som hidtil, også selvom der i mellemtiden var handlet til en lavere kurs, hvilket var egnet til at påvirke kursen på aktien i en retning, der afveg fra aktiens værdi i markedet. Retten lagde endvidere vægt på, at formålet med bankens tilstedeværelse i markedet ikke var at erhverve aktier, og at bankens bud havde en fremtrædende position i markedet, både for så vidt angår kurs og volumen, hvilket var egnet til at misinformere markedsdeltagerne om kurs og efterspørgsel på aktien.
 
Banken blev dømt til at betale en bøde på 1 mio. kr. En medarbejder blev idømt fængsel i 30 dage for uagtsom kursmanipulation. To medarbejdere blev idømt fængsel i 3 måneder for forsætlig kursmanipulation.
 
Ved strafudmålingen tog retten i formildende retning bl.a. i betragtning, at reglerne om kursmanipulation er komplicerede, og at Finanstilsynet på gerningstidspunktet ikke havde udarbejdet en vejledning om bankers market making i egne aktier.
Til top Sidst opdateret: 31-10-2014 
Retten i ÅrhusseperatorVester Allé 10seperator8000 Aarhus CseperatorTelefon: 99687800seperatorEmail: aarhus@domstol.dk