Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Pressemeddelelse den 25. marts 2013 
25-03-2013 

 
 
 
P r e s s e m e d d e l e l s e
 
Retten I Århus har I dag afsagt dom I den såkaldte terrorsag.
I sagen var 2 unge somalier, GW og NW, født i henholdsvis 1988 og 1993, tiltalt i forhold 1 for overtrædelse af straffelovens § 114 d, stk. 3, ved i forening at have ladet den ene, GW, træne, instruere eller på anden måde oplære til at begå terrorhandlinger i en al-Shabaab træningslejr i Somalia. Endvidere var brødrene i forhold 2 tiltalt efter straffelovens § 114 b, nr. 1 og 2, for direkte eller indirekte at have ydet bidrag til al-Shabaab ved at have ydet økonomisk støtte til GW’s eller andres ophold i en al-Shabaab træningslejr. Sagen var den første af sin art i Danmark.

Anklagemyndigheden har under sagen gjort gældende, at al-Shabaab er en organisation, der begår eller har til hensigt at begå terrorhandlinger, som er omfattet af straffelovens § 114. Anklagemyndigheden havde ikke rejst tiltale for, at GW og NW havde deltaget eller forsøgt at deltage i terrorhandlinger, omfattet af straffelovens § 114.

Sagen har været behandlet med nævninger. Hovedforhandlingen blev påbegyndt 11. marts 2913 og har strakt sig over 8 dage, hvortil kommer tiden til votering.

Bevisførelsen i sagen har ganske overvejende bestået i afspilning af aflyttede telefonsamtaler mellem brødrene, som kun i meget begrænset omfang har ønsket at afgive forklaring om de centrale spørgsmål i sagen.

Ved den kendelse, der blev afsagt tidligere i dag, blev de tiltalte kendt skyldige i forhold 1. Én nævning havde stemt for at frifinde de tiltalte. Vedrørende forhold 2 havde 3 nævninge stemt for at frifinde de tiltalte, mens de øvrige nævninger og  de juridiske dommere havde stemt for at dømme de tiltalte også i dette  forhold. Da der således ikke var det nødvendige kvalificerede flertal i begge grupper for at dømme, blev de tiltalte frifundet i forhold 2.

Efter stemmeafgivningen  vedrørende forhold 1 blev det fastslået, at GW havde modtaget træning i en al-Shabaab træningslejr, at hans lillebror, der opholdt sig i Århus, havde medvirket hertil, dels ved at sende penge, dels ved råd og opmuntring, og at organisationen al-Shabaab er en organisation, der begår og har til hensigt at begå terrorhandlinger.

Der blev afgivet 8 stemmer for at fastsætte straffene for begge de tiltalte til fængsel i 3 år og 6 måneder. Et mindretal på 4 stemmer stemte for at fastsætte straffene for hver af de tiltalte til fængsel i 4 år og 6 måneder.

De tiltalte, der efter domsafsigelsen ankede dommen til frifindelse, har været varetægtsfængslet under sagen og skal efter de juridiske dommeres bestemmelse fortsat være varetægtsfængslet under anken.
 
Til top Sidst opdateret: 25-03-2013 
Retten i ÅrhusseperatorVester Allé 10seperator8000 Aarhus CseperatorTelefon: 99687800seperatorEmail: aarhus@domstol.dk