Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

40 dages fængsel for at angribe statsministeren med vandpistol  
22-08-2013 

23-årig mand angreb statsministeren med en vandpistol under et 1.-maj-arrangement på Tangkrogen i Århus
 
Retten i Århus afsagde den 12. august 2013 dom over en 23-årig mand, der havde angrebet statsministeren med en vandpistol under et 1.-maj-arrangement.
 
Retten lagde til grund, at tiltalte på Tangkrogen, der er et frit tilgængeligt sted, befandt sig inden for en kort afstand af statsministeren Helle Thorning Schmidt, og at han med en medbragt trykdrevet vandpistol sprøjtede vand i ansigtet og på kroppen af hende.

Retten fandt, at tiltaltes handlinger var en overtrædelse af straffelovens § 119, stk. 1, om vold mod tjenestemand i funktion. Retten fandt endvidere, at tiltalte havde gjort sig skyldig i overtrædelse af straffelovens § 81, nr. 7, om gerninger begået med baggrund i den forurettedes lovlige ytringer i den offentlige debat.

Retten lagde ved straffens fastsættelse vægt på, at tiltalte har anvendt en vandpistol, der i sig selv er harmløs, hvis den kun indeholder vand, men som under de omstændigheder, hvorunder den blev brugt, måtte fremstå som en afskrækkende og farlig genstand. I betragtning af den sikkerhedssituation, der er omkring en statsminister, måtte tiltalte vide, at brugen af en våbenlignende genstand over for statsministeren kan opfattes som meget farlig og i sig selv vil tiltrække sig meget stor offentlig opmærksomhed.

Retten fastsatte straffen til fængsel i 40 dage, og efter handlingens karakter og omstændigheder fandt retten ikke grundlag for at gøre straffen helt eller delvist betinget. Vandpistolen blev konfiskeret.
Sagen blev behandlet under medvirken af domsmænd.
Tiltalte udbad sig betænkningstid med hensyn til anke.
Til top Sidst opdateret: 22-08-2013 
Retten i ÅrhusseperatorVester Allé 10seperator8000 Aarhus CseperatorTelefon: 99687800seperatorEmail: aarhus@domstol.dk