Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Pressemeddelelse 
01-11-2010 

 
1. november 2010


Retten i Århus har i dag afsagt dom i en sag (BS 13-490/2010), som drejede sig om genskinsgener fra et nabotag, der var forsynet med sortglaseredetagsten.


Sagsøgeren havde i mange år boet i sit almindelige etplans parcelhus i enforstad til Århus. Da nabohuset, et noget større parcelhus i et plan, skiftedeejer, fik nabohuset nyt tag, hvor der blev anvendt sortglaserede flade tagsten. De 2 huse ligger ret tæt på hinanden, men naboens hus ligger ca. 1 m lavere end sagsøgerens hus. Naboens tagflade er nærmest vinkelret på sagsøgernes stuevinduer med udgang til terrasse. Da det efter tagudskiftningen blev forår, klagede sagsøgeren over, at solens stråler på naboens tag gav anledning til et meget generende genskin.

En skønsmand, som under sagen foretog en undersøgelse af de påberåbte gener, fandt at genskinnet gav store lysmæssige gener for personer, der opholder sig inde i sagsøgernes ejendom og på dennes terrasse. Skønsmanden var af den opfattelse, at genskinnet bedst kunne sammenlignes med det stærke, generende genskin, der kan opleves, når man står ved en strand og den nedgående sol reflekteres i havets overflade. En lysteknisk ekspert, som skønsmanden havde kontaktet, udtalte, at den belysningsstyrke, der var tale om, førte til en kraftig synsnedsættende blænding, men at den væsentligste genevirkning nok var ubehagsblændingen.

I sagen var parterne enige om, at der ikke forelå overtrædelse af nogen byggeforskrifter. Ved dommen blev det lagt til grund, at den såkaldte naboretlige tålegrænse var overskredet, og - da andre forslag til at eliminere eller begrænse genevirkningerne ikke var rimelige - at sagsøgeren havde krav på, at naboen på egen bekostning fjernede de sortglaserede tagsten på den del af
taget, der vender ind imod sagsøgerens ejendom.

Naboen fik en frist til 1. april 2011 til at udføre det påbudte arbejde.

Dommen kan ankes inden for en ankefrist på 4 uger.

Dommen er afsagt af dommer Poul Holm.
Til top Sidst opdateret: 01-11-2010 
Retten i ÅrhusseperatorVester Allé 10seperator8000 Aarhus CseperatorTelefon: 99687800seperatorEmail: aarhus@domstol.dk