Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Lange fængselsstraffe for forsøg på narkoindsmugling 
30-10-2014 

 
 
To tiltalte, en 30 årig mand fra Tyskland og en 47 årig mand fra Colombia blev onsdag den 29. oktober 2014 ved Retten i Aarhus idømt henholdsvis 10 års fængsel og 9 års fængsel for forsøg på indsmugling af 200 kg kokain til Danmark i 2013.
 
De to tiltalte blev udvist af Danmark med indrejseforbud for bestandig.
 
Sagen udspringer af en efterforskning, der blev indledt i Colombia af det amerikanske narkotikapoliti i 2012. I forbindelse med sagens efterforskning i Danmark har der blandt andet været anvendt en civil agent fra Colombia og en engelsk politiagent. Et væsentligt tema i sagen har været, om disse agenter har handlet indenfor grænserne for agentvirksomhed efter dansk lovgivning.
 
Retten fandt det særligt på baggrund af rumaflytninger af møder mellem de tiltalte og agenterne og telefonaflytninger bevist, at de tiltalte i foråret 2013 i Colombia planlagde indsmugling af 200 kg kokain, og at de under møder i København i oktober 2013 og i Aarhus i december 2013 forhandlede en aftale herom og foretog konkrete handlinger med henblik på at føre kokainhandlen ud i livet. De tiltalte blev anholdt den 5. december 2013 efter afholdelse af et møde med den engelske politiagent.
 
Retten har lagt til grund, at den civile agent igennem forløbet, først i Colombia og siden i Danmark, har overskredet grænserne for civile agenters handlen. Retten har ikke fundet grundlag for at fritage de tiltalte for strafansvar i den anledning, men har tillagt agentvirksomheden betydning ved straffens fastsættelse.
 
En 34 årig dansk mand, der var tiltalt for medvirken til forsøg på narkoindsmugling ved at skulle aftage en del af de 200 kg kokain, blev frifundet, men blev idømt fængsel i 1 år for ulovlig våbenbesiddelse.
 
Til top Sidst opdateret: 30-10-2014 
Retten i ÅrhusseperatorVester Allé 10seperator8000 Aarhus CseperatorTelefon: 99687800seperatorEmail: aarhus@domstol.dk