Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Dom i skudsag fra Gellerup. (SS 9-1537/2016) 
21-06-2016 

 
 

2 brødre og en tredje person hver idømt fængsel i 7 år for forsøg på manddrab, konkret fareforvoldelse og ulovlig våbenbesiddelse m.v. i en sag med tilknytning til en bestående konflikt i Gellerup-kvarteret. Sagen blev behandlet med nævninger.

Den forurettede og en person, som han var sammen med, indfandt sig i august 2015 kort før midnat i et boligområde ved Toveshøj i Brabrand for at undersøge en motorcykel/scooter, der lå i nogle buske. De blev overrasket af 3 maskerede personer, hvoraf den ene var bevæbnet med en pistol/revolver. Den forurettede og hans kammerat flygtede fra stedet gennem en bevoksning ned af en skrænt. Den forurettede blev i flugten ramt i foden af et skud. Det er i dommen lagt til grund, at der blev afgivet mindst 3 – 4 skud.  Retten fandt, at det blandt andet ved brug af overvågningsvideooptagelser og vidneforklaringer var bevist under sagen, at det var de 2 brødre og den tredje person, der i forening havde skudt mod den forurettede, og det blev lagt til grund, at de i al fald havde indset, at afgivelse af skud mod den forurettede under de angivne omstændigheder ville indebære stor fare for, at den forurettede ville blive ramt, at de tog denne faremulighed i betragtning, men desuagtet skød eller accepterede, at der blev skudt mod den forurettede. I forhold til den forurettedes kammerat blev alle 3 tiltalte dømt for konkret fareforvoldelse efter straffelovens § 252. De 2 brødre, der tidligere var dømt for overfald på den forurettede, og som på gerningstidspunktet havde udgang fra afsoningen af denne dom, blev hver idømt fængsel i 7 år. Den tredje person, som havde afgivet skuddet, blev ligeledes idømt fængsel i 7 år og blev udvist betinget med en prøvetid på 2 år.

Den forurettede blev tilkendt 10.000 kr. i godtgørelse for tort, mens hans erstatningskrav i øvrigt blev henvist til civilt søgsmål.    

Der var i sagen afsagt skyldkendelse den 16. juni 2016. Dommen blev afsagt den 21. juni 2016 og blev af de tiltalte ved afsigelsen anket til Vestre Landsret.

Til top Sidst opdateret: 21-06-2016 
Retten i ÅrhusseperatorVester Allé 10seperator8000 Aarhus CseperatorTelefon: 99687800seperatorEmail: aarhus@domstol.dk