Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Dom i sag om voldtægt 
27-03-2019 

Der er i dag afsagt dom i sag om voldtægt
 

Sagsnummer  SS6-55/2019

En 30-årig somalisk mand blev dags dato af et nævningeting ved Retten i Aarhus dømt til anbringelse i psykiatrisk afdeling og udvist af Danmark med indrejseforbud for bestandig for voldtægt og andet seksuelt forhold end samleje, ulovlig tvang, blufærdighedskrænkelse og besiddelse af børnepornografisk materiale.

Voldtægten blev begået mod en kvinde om natten den 23. juli 2018 i Botanisk Have i Aarhus. Tiltalte tog i forbindelse med voldtægten halsgreb på kvinden, truede hende og tvang hende til at tåle, at han tog billeder af hendes nøgne krop med sin mobiltelefon.

Bevisførelsen har hovedsageligt bestået af vidneforklaringer fra kvinden og en mandlig cyklist, hun henvendte sig til uden for Botanisk Have kort efter voldtægten samt lægelige oplysninger om skader på kvinden, DNA-spor fra tiltalte og de billeder, tiltalte tog af kvinden efter voldtægten. Nævningetinget har ved sagens afgørelse i det væsentlige lagt vægt på kvindens forklaring samt de øvrige beviser.

Nævningetinget har fundet, at tiltalte på gerningstidspunktet var omfattet af straffelovens § 69, idet han befandt sig i en tilstand, der var betinget af mangelfuld udvikling, svækkelse eller forstyrrelse af de psykiske funktioner, og tiltalte blev dømt til anbringelse i psykiatrisk afdeling. Der blev ikke fastsat længstetid for foranstaltningen. Der blev fastsat en længstetid for opholdet på psykiatrisk afdeling på 3 år.

Tiltalte blev udvist af Danmark med indrejseforbud for bestandig.

Forurettede blev ved dommen tillagt en godtgørelse for tort på 70.000 kr.

Tiltalte ønskede ikke at anke dommen til landsretten.

 

Til top Sidst opdateret: 27-03-2019 
Retten i ÅrhusseperatorVester Allé 10seperator8000 Aarhus CseperatorTelefon: 99687800seperatorEmail: aarhus@domstol.dk