Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Dom i sag om vold mod gravid kvinde 
01-10-2019 

Dom i sag om vold mod gravid kvinde
Retten har den 1. oktober 2019 afsagt dom i en sag mod 8 personer tiltalt for i forening at have udøvet vold mod en gravid kvinde.

De seks kvinder og to mænd er ved rettens dom kendt skyldige i vold og trusler omfattet af straffelovens § 245 og § 266, og idømt henholdsvis 9, 6, 4 og 3 måneders fængsel.

Retten har lagt til grund, at volden blev udøvet på initiativ af faren til barnet, der fik to kvinder til at følge den gravide kvinde til et skovområde, hvor hun blev mødt af fire andre kvinder, der var transporteret til skovområdet af farens lillebror. Retten har videre lagt til grund, at volden blev udøvet i den hensigt, at kvinden skulle få foretaget en abort. Den gravide kvinde blev i skovområdet udsat for eksponering af peberspray og vold i form af slag og spark mod kroppen og hovedet.

Faren til barnet blev idømt 9 måneders fængsel og hans lillebror 3 måneders fængsel. Fem af de seks kvinder blev idømt 6 måneders fængsel og en kvinde blev idømt 4 måneders fængsel. Retten har ved strafudmålingen lagt vægt på karakteren af den udøvede vold, der er udøvet i forening og efter forudgående aftale mod en gravid kvinde. Retten har endelig lagt vægt på de tiltaltes rolle i forbindelse med voldsudøvelsen.

To af de tiltalte har anket domme til frifindelse, subsidiært formildelse. To af de tiltalte har udbedt sig betænkningstid med hensyn til eventuel anke, og fire af de dømte modtog dommen. 

 

SS 10-5288/2019

 

Til top Sidst opdateret: 01-10-2019 
Retten i ÅrhusseperatorVester Allé 10seperator8000 Aarhus CseperatorTelefon: 99687800seperatorEmail: aarhus@domstol.dk